>Digital hjemmeoppfølging

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Digital hjemmeoppfølging

Publisert: 14.10.2022 – Oppdatert: 02.01.2023

Digital hjemmeoppfølging er bruk av måleinstrumenter for egenmåling hjemme hos deg selv.

Mer om digital hjemmeoppfølging

Du får utdelt et nettbrett og de aktuelle måleinstrument for oppfølging av din egen helse. Målinger kan være blodtrykk, vekt, blodsukker, lungefunksjon (spirometri), puls og oksygenmetning (SpO2) og temperatur.

Du kan selv følge med på målingene på nettbrettet. Resultatet av målingene leses også av en helsearbeider, og du vil få en faglig tilbakemelding. Løsningen har i tillegg mulighet for digital prat (chat) eller videokonferanse. 

Hvilke fordeler kan digital hjemmeoppfølging gi deg?

Installering av tekniske løsninger kan gi deg bedre trygghet hjemme. Målet er å hjelpe deg til å bli så selvhjulpen som mulig, og at du mestrer din hverdag i størst mulig grad selv. Digital hjemmeoppfølging vil gi deg god kunnskap om egen helse. Det kan også gi dine pårørende økt trygghet.

Hvordan henvender du deg om tjenesten digital hjemmeoppfølging?

Tjenesten vurderes ut ifra din situasjon, og hva som er viktig for deg. Når du søker helsetjenester, skal du beskrive dette i et søknadsskjema.

Du finner mer informasjon om søknadsskjemaet her:
Sarpsborg kommune - Søke helse- og omsorgstjenester.

Pris digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging medfører i dag ingen egenbetaling for deg siden det er vurdert som nødvendig helsehjelp. Tekniske løsninger for velferdsteknologi utvikler seg, og tjenestene endres i takt med teknisk og juridisk utvikling på området. Egenandeler fastsettes av bystyret.