Velferdsteknologi og digitalisering

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi og digitalisering

Sarpsborg kommune benytter mange velferdsteknologiske løsninger. Vi har blant annet digitale trygghetsalarmer, digitalt tilsyn i hjemmet og digital hjemmeoppfølging. Dette har vi satset på fordi vi vil at du skal føle deg trygg, og for at du skal kunne få bo så lenge som mulig i ditt eget hjem. Sammen kan vi skape en bedre hverdag for våre innbyggere.

Velferdsteknologi og digitalisering