>Digitalt tilsyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Digitalt tilsyn

Publisert: 14.10.2022

Digitalt tilsyn benytter et kamera som kan varsle hvis du går ut av en seng, et rom eller om du faller.

Mer om digitalt tilsyn

Helsepersonell kan derfor gi deg raskere hjelp hvis du får behov for det. Helsepersonell kan også utføre et digitalt tilsyn ved bildeoverføring, og slipper derfor å forstyrre eller vekke deg ved at de låser seg inn i hjemmet ditt eller i et rom. Digitalt tilsyn settes opp i samarbeid med deg eller dine pårørende.

Hvilke fordeler kan digitalt tilsyn gi deg?

Installering av tekniske løsninger kan gi deg bedre trygghet hjemme eller i en institusjon. Målet er å hjelpe deg til å bli så selvhjulpen som mulig, og at du mestrer din hverdag i størst mulig grad selv. Det kan også gi dine pårørende økt trygghet.

Hvordan henvender du deg om tjenesten digitalt tilsyn?

Tjenesten vurderes ut ifra din situasjon, og hva som er viktig for deg. Når du søker helsetjenester, skal du beskrive dette i et søknadsskjema. Du finner mer informasjon om søknadsskjemaet her: Sarpsborg kommune - Søke helse- og omsorgstjenester.

Pris digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn medfører i dag ingen egenbetaling for deg siden det er vurdert som nødvendig helsehjelp. Tekniske løsninger for velferdsteknologi utvikler seg, og tjenestene endres i takt med teknisk og juridisk utvikling på området. Egenandeler fastsettes av bystyret.