>Elektronisk medisineringsstøtte (medisindispensere)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Elektronisk medisineringsstøtte (medisindispensere)

Publisert: 14.10.2022

Elektronisk medisineringsstøtte er ulike medisindispensere som varsler med lys og lyd på tidspunkt når du skal ta medisinen din.

Mer om elektronisk medisineringsstøtte

Elektroniske medisindispenser kan registrere om du tar medisinen ut av dispenseren, og den vil også sende et varsel til helsepersonell på en mobiltelefon hvis du skulle glemme å ta medisinen din.

Det finnes medisindispensere med små doseringsrom, som du enkelt kan ta med deg, og andre større medisindispensere for multidose, som må stå på en fast plass i hjemmet ditt. Hjemmetjenesten har også mulighet til å sette ut medisinskap med en lås, som helsearbeidere har tilgang til å låse opp med en digital nøkkel. Da kan medisinene ligge trygt hjemme hos deg og helsepersonell slipper å kjøre rundt med medisinene.

Hvilke fordeler kan elektronisk medisineringsstøtte gi deg?

Installering av tekniske løsninger kan gi deg bedre trygghet hjemme. Målet er å hjelpe deg til å bli så selvhjulpen som mulig, og at du mestrer din hverdag i størst mulig grad selv. Det kan også gi dine pårørende økt trygghet.

Hvordan henvender du deg om tjenesten elektronisk medisineringsstøtte?

Tjenesten vurderes ut ifra din situasjon, og hva som er viktig for deg. Når du søker helsetjenester, skal du beskrive dette i et søknadsskjema.

Du finner mer informasjon om søknadsskjemaet her:
Sarpsborg kommune - Søke helse- og omsorgstjenester.

Pris elektronisk medisineringsstøtte

Elektronisk medisineringsstøtte medfører i dag ingen egenbetaling for deg siden det er vurdert som nødvendig helsehjelp. Tekniske løsninger for velferdsteknologi utvikler seg, og tjenestene endres i takt med teknisk og juridisk utvikling på området. Egenandeler fastsettes av bystyret.