>Trygghetsalarm

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Trygghetsalarm

Publisert: 04.02.2024

Trygghetsalarm er alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet.

Hva er en trygghetsalarm?

Trygghetsalarm er alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet. Trygghetsalarmen består av en stasjonær enhet med en alarmknapp, lyd og mikrofon, og en bærbar alarmknapp du kan ha rundt halsen eller håndleddet. Den stasjonære trygghetsalarmen må ha strømtilkobling, og har et SIM-kort i seg for å benytte det mobile nettet til å sende alarmer.

Når du trykker på alarmknappen, går alarmen til Helsevakten i Fredrikstad. En sykepleier vil snakke med deg gjennom høyttaleren på den stasjonære trygghetsalarmen, og vurderer om det er behov for at hjemmetjenesten besøker deg. Hvis en samtale ikke er mulig vil hjemmetjenesten få beskjed om at alarmen er utløst. Helsepersonell vil får et varsel på mobiltelefonen sin, og dette følges opp til av Helsevakten i Fredrikstad til oppdraget er utført.

Det finnes også ulike tilleggsutstyr til trygghetsalarmen. Dette kan være, dørsensor, fallsensor, mattesensor og røykvarslere. Dette er trådløse sensorer som varsler om ulike situasjoner og etter tidspunkt. 

Hvilke fordeler kan trygghetsalarm gi deg?

Installering av tekniske løsninger kan gi deg bedre trygghet hjemme. Målet er å hjelpe deg til å bli så selvhjulpen som mulig, og at du mestrer din hverdag i størst mulig grad selv. Det kan også gi dine pårørende økt trygghet.

Hvordan henvender du deg om tjenesten trygghetsalarm?

Tjenesten vurderes ut ifra din situasjon, og hva som er viktig for deg. Når du søker helsetjenester, skal du beskrive dette i et søknadsskjema.
Du finner mer informasjon om søknadsskjemaet her:
Sarpsborg kommune - Søke helse- og omsorgstjenester.

Hvis du mottar tjenesten trygghetsalarm vil det monteres en lås på døren din. Har du tekniske spørsmål om trygghetsalarm, kan du kontakte trygghetsalarmansvarlige Sissel Iversen på telefon 477 90 390 og Mona Kristoffersen på telefon 952 97 906.

Pris trygghetsalarm

Trygghetsalarm har en egenandel. Egenandeler fastsettes av bystyret. Trygghetsalarmen er kommunens eiendom. Når behovet for trygghetsalarm opphører, må du selv ta kontakt med kommunen for tilbakelevering av utstyret.

Priser trygghets- og smykkealarmer 2024
Type tjeneste:Pris pr. måned:
Inntekt <2G kr. 303,00
Inntekt >2G kr. 380,00

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap. Trygghetsalarm koblet opp mot enkelte typer sensorer fritas for betaling. Det sees på kriterier for betalingsfritak for trygghetsalarm i tilfeller hvor trygghetsalarmen ansees som nødvendig helsehjelp.

Trygghetsalarm med lokaliseringsteknologi (GPS)

Hva er trygghetsalarm med lokaliseringsteknologi?

Trygghetsalarm med lokaliseringsteknologi er en trygghetsalarm som fungerer utendørs. Trygghetsalarmen har GPS-teknologi. Dette er en forkortelse for globalt posisjoneringssystem, og vil si at trygghetsalarmen sender jevnlig ut signaler slik at andre personer du tillater har tilgang til å se hvor du er. Dette gjør at du kan gå turer med en visshet om at noen kan finne deg hvis du går deg bort eller du faller. Ofte er denne trygghetsalarmen utformet som en klokke. Den har mulighet for toveistale, og du kan trykke på den for å få hjelp. Det er mulig å sette opp et digitalt «gjerde» (Geofence), og går du utenfor dette vil det gå en alarm.

Det er pårørende som responderer på alarmen, som lokaliserer og henter deg. Det er mulig å sette opp en varslingskjede hvor flere av dine pårørende kan motta alarmen.

Hvilke fordeler kan trygghetsalarm med lokaliseringsteknologi (GPS) gi deg?

Den tekniske løsningen kan gi deg bedre trygghet og frihet til å bevege deg. Målet er å hjelpe deg til å bli så selvhjulpen som mulig, og at du mestrer din hverdag i størst mulig grad selv. Det kan også gi dine pårørende økt trygghet.

Hvordan henvender du deg om tjenesten trygghetsalarm med lokaliseringsteknologi (GPS)?

Tjenesten vurderes ut ifra din situasjon, og hva som er viktig for deg. Når du søker helsetjenester, skal du beskrive dette i et søknadsskjema. Du finner mer informasjon om søknadsskjemaet her: Sarpsborg kommune - Søke helse- og omsorgstjenester.

Pris trygghetsalarm med lokaliseringsteknologi 

Trygghetsalarm med lokaliseringsteknologi (GPS) medfører i dag ingen egenbetaling for deg siden det er vurdert som nødvendig helsehjelp. Tekniske løsninger for velferdsteknologi utvikler seg, og tjenestene endres i takt med teknisk og juridisk utvikling på området. Egenandeler fastsettes av bystyret.