Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Skoleskyss

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skoleskyss

02.01.2019

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Se her for Sarpsborg kommunes retningslinjer for skoleskyss - PDF.

For at en elev skal ha rett på skoleskyss må avstanden mellom skole og hjem normalt overstige:

  • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
  • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti.

Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, kan du ha rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk. Ta kontakt med nærskolen for mer informasjon om dette og søknadsskjema.

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

Skoleskyss er gratis.

For mer informasjon, ta kontakt med din skole.