>-Et utfordrende budsjett

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

-Et utfordrende budsjett

Publisert: 04.11.2021 Av: Pål Nilsen

-Det er et utfordrende budsjett for neste år, sier kommunedirektøren i Sarpsborg som i dag la fram sitt forslag til kommunebudsjett. Det er særlig manglende finansiering av barnevernsreformen som gir stor usikkerhet.

Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen la i dag fram sitt forslag til kommunebudsjett for 2022 og handlingsplan for 2022-2025. Dette er basert på den avgåtte Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett. Den nye Støre-regjeringen kan endre forutsetningene siden de har signalisert at det kan komme mer penger til kommunene i deres reviderte statsbudsjett. Bystyret vedtar det endelige kommunebudsjettet 16. desember.

Mangler penger til reform

-Det er barnevernsreformen som gir oss den største utfordringen. Problemet er at staten ikke gir oss nok penger til å gjennomføre det de pålegger oss. Sarpsborg kommune får kompensert 35 millioner kroner av staten, men reformen vil koste oss ytterligere 30 millioner. Det har vi rett og slett ikke penger til, siden vi da ville vært nødt til å kutte uforsvarlig mye i andre tjenester kommunen er pliktet til å levere, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen. 

Kommunedirektøren peker på at staten de siste årene har pålagt kommunene mange nye oppgaver uten at det følger med nok penger. Bemanningsnormen i skoler og barnehager er ett eksempel. Statens reduserte bidrag til ressurskrevende tjenester i helse og omsorg er et annet.

-Sarpsborg er blant de kommunene i Norge med størst sosiale utfordringer. Vi har også lavere inntekter enn gjennomsnittet. Derfor rammer reformene oss ekstra hardt. Til nå har vi klart å håndtere flere statlige reformer og omlegginger som har vært kraftig underfinansiert, men med barnevernsreformen blir konsekvensene på andre områder rett og slett for store. Reformens mål og intensjoner er gode. Men skal de kunne innfris må det også følge med penger som gjør det mulig for kommunen å tilpasse seg, mener kommunedirektøren.

Utfordring med tilflytting

Flyktninger som er bosatt i Norge kan etter fem år flytte til den kommunen de selv ønsker. Sarpsborg har stor tilflytning av såkalt sekundærtilflyttede personer og familier. Mange av disse har verken jobb eller tilfredsstillende boforhold i Sarpsborg. Familiene er også overrepresentert i barnevernet og forebyggende tjenester, og barna har ofte behov for ekstra ressurser i skoler og barnehager.

-Dette utgjør både en sosial og en økonomisk utfordring for Sarpsborg. Det er nemlig slik at staten i liten grad kompenserer kostnader kommunen har til flyktninger etter at de har bodd i Norge i fem år. Vi har tatt opp denne problemstillingen med de sentrale myndighetene med et ønske om å få kompensert mer av utgiftene. Dette er nødvendig for å ivareta de personene det gjelder på en god måte, og av hensyn til kommunens sosiale og økonomiske bærekraft, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

-En offensiv kommune

-På tross av dette alvorlige bakteppet skal Sarpsborg være en offensiv kommune i årene som kommer. Tross trang økonomi skal vi gi innbyggerne gode tjenester. Vi skal også jobbe med å bedre levekårene, og da særlig i Østre bydel som trenger et stort løft. Det er helt nødvendig å videreføre denne type satsinger også i krevende tider, både av hensyn til menneskene det angår og for å få bedre balanse i kommuneøkonomien på lang sikt, sier kommunedirektøren, som avslutter:

-For ikke å velte en byrde over på kommende generasjoner er det nødvendig å investere også i krevende tider. Derfor vil vi de kommende årene bygge nye klasserom og institusjonsrom, og det skal bygges nytt bibliotek. Vi står også overfor kommunens største enkeltinvestering noensinne med et nytt renseanlegg. Alt i alt vil det skje mye positivt i Sarpsborg i årene som kommer.

Her kan du se video av kommunedirektøren som legger fram budsjettet

Her får du en enkel oversikt over de viktigste detaljene i budsjettet

Du kan lese hele budsjettet og handlingsplanen her

Her kan du lese hele kommunedirektørens presentasjon