>Enstemmig støtte til fastlegestrategi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Enstemmig støtte til fastlegestrategi

Publisert: 27.04.2023 Av: Cecilie Sommer-Mathiesen

Et enstemmig formannskap ga sin støtte til fastlegestrategien med forslag til tiltak for å rekrutter fastleger og styrke ordningen.

18. april gikk politikerne i Utvalg for velferd og folkehelse inn for å støtte fastlegestrategien. Det samme vedtaket ble lagt til grunn under behandlingen i formannskapet 27. april.

Før den politiske behandlingen ga helsesjef Karianne Jenseg Bergman en kort innledning hvor hun orienterte hvordan de har jobbet med fastlegestrategien, og om de ulike tiltakene som er foreslått i strategien.

Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen holdt også et innlegg for politikerne, og innledet med å gi en stor anerkjennelse til det viktige samfunnsoppdraget fastlegene både i samfunnet generelt, og i Sarpsborg spesielt.

-Lett å anerkjenne

- Rammevilkårene for fastlegene har endret seg over tid, arbeidsmengden og arbeidsformen har endret seg gjennom årene, og forventningen i samfunnet av hva som skal løses av fastlegene har endret seg gjennom tidene. Det er en grunn til at ordningen over hele landet er under press og debatt, både i regjeringen og Stortinget, og i den enkelte kommune, Det merker fastlegene, det sier de fra om, og det er lett å forstå og anerkjenne at det ønskes og kreves endringer, sier Stubø Johnsen.

Hun understreket likevel at fastlegeordningen er statlig.

-Den enkelte kommune, og vi en lavtlønnskommune med stram kommuneøkonomi og samfunnsutfordringer, kan ikke ta over det statlige ansvaret for finansiering av en ordning som har så store utfordringer, sier Stubø Johnsen. Hun orienterte også kort om de foreløpige erfaringene med Solbyen legesenter.

Se også: Foreslår tiltakspakke for å styrke fastlegene , Forslag til fastlegestrategi i Sarpsborg

- Kommunen har et ansvar for at det er fastleger til befolkningen, men vi har de økonomiske rammebetingelsene vi har. Vi har innenfor disse rammene foreslått en rekke tiltak som vi har oppfattet også er ønsket fra fastlegehold. Innenfor det har vi foreslått en rekke tiltak, sier Stubø Johnsen.

Økt basistilskudd er det tiltaket kommunedirektøren ikke foreslår, ikke bare fordi det er statens ansvar, men også fordi det helt konkret betyr at de midlene må trekkes inn fra alle tjenester som kommunen er forpliktet til å gi.

Sarpsborg har i dag totalt 54 fastleger fordelt på 20 legekontor. Alle fastlegene som har levert inn oppsigelse har seks måneders oppsigelsestid, og arbeidet med å rekruttere nye er i gang.

Spent på nasjonale tiltak

Nasjonalt ble det i fjor nedsatt et ekspertutvalg som skulle gjennomgå allmennlegetjenesten. Bakgrunnen er at utfordringene i allmennlegetjenesten har økt over tid. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol lovte tidligere i år en historisk satsning på fastlegeordningen i statsbudsjettet, og 18.april leverte ekspertutvalget sin endelige rapport med anbefalte tiltak.

En beskrivelse av ekspertutvalgets anbefalinger og hvilke konsekvenser dette kan forventes å ha for fastlegeordningen i Sarpsborg kommune, legges fram for Utvalg for velferd og folkehelse 23. mai og formannskapet 1. juni.

- Fastlegestrategien i Sarpsborg er viktig, den løfter konkrete utfordringer og en forventning om både stat og kommune må gjøre for at ikke vi skal ha en fastlegkrise, sier Arbeiderpartiets Therese Thorbjørnsen.

Innstillingen fra utvalget ble enstemmig vedtatt, og skal til endelig sluttbehandling i bystyret.