>Alle må ha vannmåler innen utgangen av 2021

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Alle må ha vannmåler innen utgangen av 2021

Publisert: 14.01.2022

De fleste hus og hytter i Sarpsborg har nå vannmåler. Likevel er det en del som ennå ikke har satt inn måler. Fristen er innen utgangen av dette året.

Sarpsborg bystyre har bestemt at de som allerede ikke har vannmåler, skal ha den montert innen utgangen av 2021.

En av hovedgrunnene til at alle skal ha vannmåler, er at Sarpsborg-samfunnet har behov for at forbruket av vann går ned. Vi bruker i dag vesentlig mer vann enn for to generasjoner siden. En annen hovedgrunn er å få en mer rettferdig betaling basert på forbruk. De som i dag ikke har vannmåler betaler gebyr basert på hvor mange kvadratmeter bolighuset eller hytta har.

Du må selv bestille autorisert rørlegger

Det er bare en autorisert rørlegger som kan installere våre digitale vannmålere hjemme hos deg. Her kan du lese mer om vannmåler og hvordan du går fram for å få den installert.

De aller fleste husstandene og hyttene i Sarpsborg har nå vannmåler og alt i orden innen fristen.

Det er kun autorisert rørleggerfirma som kan hente ut vannmålere hos vannmålerkontoret.

Fristen for installasjon av vannmåler vil ikke bli utsatt fordi abonnentene ikke har fått tak i et rørleggerfirma.

Det vil bli sendt ut pålegg med krav om installasjon for de som ikke har fått satt inn vannmåler.

Dette gjelder ikke dere som har kommunal vannmåler fra tidligere. Dere blir kontaktet den tiden vannmåleren skal utskiftes.

Betaling for installasjon

Forurensningsforskriften sier at det er huseier som skal betale for installasjon av vannmåler. Du betaler også et årlig gebyr for leie av vannmåler. Hvis noe skjer med vannmåleren, og når den må byttes på grunn av batteriets levetid, så er det kommunen som står for den utgiften.

NB! Ny forsyning av vannmålere i mars 2022

På grunn av Covid-19 har leverandøren av vannmålere fått midlertidig stopp i sin forsyning til Sarpsborg kommune av målere med dimensjonen 3/4''. Det betyr at vi fram til ny leveranse i mars må prioritere nye bygg og boliger fremfor eksisterende.

Leverandøren venter på små chip fra Kina som skal installeres i vannmålerne. Disse er forsinket på grunn av Covid-19. Derfor må Sarpsborg kommune prioritere å gi resten av lagerbeholdningen nå til nye bygg og boliger fremfor eksisterende. Det er vannmåleren som skal kobles på 3/4'' rørsystem som det nå er få igjen av. Denne modellen brukes i eneboliger. Vannmålere med 1/2'', 1'' og 1,5'' rørsystem har vi nok av på lager.