>Arealplanen er på høring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Arealplanen er på høring

Publisert: 15.12.2020

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen er nå på høring, etter vedtak i henholdsvis formannskapet 8.desember 2020 og i bystyret 6.oktober 2020.

Disse planene er overorda planer som viser blant annet hvor den kan bygges boliger, næringsbygg, skoler, osv.

Målet er å legge til rette for at Sarpsborg både skal kunne vokse, og ta vare på naturområder og dyrka mark. Planene gjelder for de neste 12 årene, og blir som regel revidert om lag hvert fjerde år.

Kommunedelplan for kystsonen tar for seg kystsonen, mens kommuneplanens arealdel tar alle områder i Sarpsborg kommune med unntak av sentrum, Langemyr og kystsonen.

På denne siden finner du all informasjon om arealplanen og kystsoneplanen.

I løpet av høringsperioden vil det bli arrangert digitale innspillsmøter. Disse annonseres senere.

Her finner du høringsforslaget

Høringsutkastene er tilgjengelige på kommunens nettside,  og ligger på servicetorget i Sarpsborg rådhus og kommunens biblioteker.

Alle som ønsker det kan avgi uttalelser. Høringsfrist er 14.februar 2021.


Uttalelser sendes Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg eller postmottak@sarpsborg.com. Merk konvolutt eller e-post med arealplanen eller kystsoneplanen.

Henvendelser om planen kan rettes til:

Ingrid Ekeli Boge (kystsoneplanen): ingrid-ekeli.boge@sarpsborg.com
Eirik Milde (arealplanen): eirik.milde@sarpsborg.com