>Budsjett og handlingsplan vedtatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Budsjett og handlingsplan vedtatt

Publisert: 10.12.2020

Bystyret har vedtatt nytt budsjett og handlingsplan, med noen få endringer på kommunedirektørens forslag. Det innebærer blant annet at Varteig barnehage og Navestad skole ikke legges ned.

I slutten av oktober la kommunedirektør Turid Stubø Johnsen fram sitt forslag til Handlingsplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021. Du kan lese mer om dette her.

Dokumentet ble behandlet i bystyret torsdag. Alle partiene hadde lagt fram egne forslag til endringer, de fleste sammen med andre partier. Som ventet var det posisjonens (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de grønne) forslag som fikk flertall og dermed ble vedtatt.

Her kan du lese hele: Handlingsplan 2021-2024 bystyrets vedtak med vedlegg.pdf

Endringer

Vedtaket innebærer at Varteig barnehage og Navestad skole ikke legges ned, slik kommunedirektøren hadde foreslått. Av andre økonomiske endringer kan nevnes at SFO-prisen ikke økes og at det ikke blir kutt i ulovlighetsoppfølging på byggesak. Det ble også lagt inn midler til at det midlertidige koronatiltaket med to timers gratisparkering i sentrum blir videreført til juni. Dumpa aktivitetspark utvikles, Ungdomsfellesskapet på Alvim styrkes og Skattekammeret til Kirkens Bymisjon får 450.000 kroner i året til innkjøp av utstyr som kan lånes av byens innbyggere. Det ble bevilget en million kroner årlig slik at fagarbeidere kan videreutdanne seg til sykepleiere. Prosjektet Kvinnehelse i et livsløpsperspektiv fikk penger til gratis prevensjon for å hindre uønskede svangerskap.

Investeringer

På investeringssiden ble det lagt inn 13 millioner kroner slik at hele Pellygata kan rustes opp i løpet av neste år. 3 millioner skal brukes på toalett og brygge i Glengshølen i 2022 og det skal bygges baderampe for funksjonshemmede neste år. I tillegg flyttes Robert Normann-museet fra kulturskolens lokaler til Sarpsborg scene.

Verbalforslag

Ved budsjettbehandlingen ble det også vedtatt såkalte verbalforslag som ikke knyttes direkte opp mot de økonomiske postene i budsjettet. Dette var de viktigste forslagene som ble vedtatt:

  • Vurdere om utbygging av Haugvoll sykehjem kan påbegynnes mot slutten av handlingsplanperioden
  • Sikre at det er et vegetarisk alternativ tilgjengelig for de som ønsker det i alle kommunale institusjoner og kantiner
  • Vurdere om «Artist in residence» kan etableres i St. Olavs vold når bygningen er restaurert
  • Utrede økt innsats til tilsyn og ulovlighetsoppfølging av byggesaker
  • Vurdere å fremskynde oppstart av områdereguleringen for Sandesund-Greåker til 2023
  • Utarbeide en utskiftingsplan for kjøretøyer og maskiner som viser hvordan Sarpsborg kommune skal nå målet en fossilfri kjøretøy- og maskinpark innen 2030
  • Utforme alternative løsninger for oppgradering av Sparta Amfi med grunnlag i foreliggende tilstandsrapport, samt planlegge for å gjennomføre investeringene i åtteårsperioden 2021-2028
  • Det skal arbeides for at kommunen kan få kystledhytte gjennom Oslofjordens Friluftsråd