>Innføring av egenandel for kommunal fysioterapi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Innføring av egenandel for kommunal fysioterapi

Publisert: 06.01.2022

Fra 1. januar 2022 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i hjemmet, poliklinisk og for deltakelse i gruppetreninger i Sarpsborg kommune.

Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Takstene er de samme som gjelder for fysioterapi på fysikalsk institutt.

Fra 1. januar 2022 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i hjemmet, poliklinisk og for deltakelse i gruppetreninger i Sarpsborg kommune. Kommunen har fått reduserte overføringer fra staten siden 1.1.2017 da det er forventet innkreving av egenandeler fra pasienter. Dette har ikke vært igangsatt tidligere.

Hvem skal betale egenandel?

Pasienter over 16 år som får fysioterapioppfølging.

Hvem skal ikke betale egenandel?
 • Pasienter som bor i kommunal institusjon som det allerede betales egenandel for, eksempelvis korttidsopphold og langtidsbeboer i sykehjem. ·
 • Pasienter med godkjent yrkesskade. ·
 • Når fysioterapi er en del av tverrfaglig oppfølging i team, eksempelvis hverdagsrehabilitering.
 • Når man har oppnådd frikort for egenandel P.t. kr 2460,-
Egenandel for helsetjenester

Egenandel inntil frikortgrense gjelder for behandling hos fysioterapeut, lege, psykolog, sykehus/poliklinikk, laboratorier og røntgeninstitutt, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private opptreningsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak, pasientreiser og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet.

Hva skal du betale? ·
 • Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Takstene er de samme som gjelder for fysioterapi på fysikalsk institutt. For året 2022 er egenandelene for de mest brukte takster slik:

Type behandling, egenandel

 • Undersøkelse første gang 185,-
 • Behandling 20 minutt 135,-
 • Behandling utover 20 min per påbegynte 10 minutt 42,-
 • Gruppebehandling i 30 minutter maksimum 10 personer 59,-
 • Gruppebehandling i 60 minutter maksimum 10 personer 102,-
 • Gruppebehandling i 90 minutter maksimum 10 personer 147,-.

Hvordan skal egenandelen betales? ·

 • Du vil få tilsendt faktura fra kommunen i etterkant av behandlingen. ·
 • Kommunen sender informasjon om egenandelen til HELFO slik at dette registreres i frikortet. Når du har oppnådd egenandelstaket for frikort, kr 2460,- skal du ikke betale egenandeler.

For mer informasjon om fysioterapi og egenandeler se hjemmesiden til HelseNorge.

Les mer om fysioterapi i kommunen her.