>Ekstra millioner gir mindre kutt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ekstra millioner gir mindre kutt

Publisert: 16.11.2021

Sarpsborg kommune får trolig 22 millioner kroner mer av staten. Det gjør at kommunedirektøren anbefaler mindre kutt enn opprinnelig foreslått.

Tidligere i november la Sarpsborgs kommunedirektør Turid Stubø Johnsen fram sitt forslag til kommunebudsjett for 2022 og handlingsplan for 2022-2025. Hun betegnet budsjettet som utfordrende og det lå inne mange, dels vanskelige kuttforslag for å få et budsjett i balanse. Les mer om budsjettforslaget her

Etter dette har den nye regjeringen kommet med sitt forslag til revidert statsbudsjett. Der gis det mer penger til kommunene. Forslaget innebærer trolig at Sarpsborg får 22 millioner kroner mer enn i det opprinnelige budsjettforslaget fra den gamle regjeringen. Kommunedirektøren har derfor revidert sitt forslag til kommunebudsjett. Dette innebærer blant annet:

  • Tilbakeføre forslag til kutt i forebyggende tjenester. Tre stillinger som ungdomskontakter og seks stillinger som familieterapeuter foreslås derfor opprettholdt som i dag
  • Mindre kutt i sykehjemsplasser ved at kun én av to avdelinger på Tingvoll sykehjem foreslås lagt ned. Det innebærer i tilfelle at 12 plasser blir borte, mot tidligere foreslåtte 27
  • Økt driftsramme for grunnskolene
  • Nedleggelse av Frisklivs-, lærings- og mestringssenteret utsettes. Det legges inn midler for å opprettholde tilbudet første halvår 2022. Det vil bli jobbet for å opprettholde tilbudet også etter denne perioden, blant annet ved at det søkes om statlige tilskuddsmidler
  • Forslag om å si opp avtalen med ASVO om renhold i sentrum, trekkes tilbake

Det er bystyret som vedtar det endelige budsjettet på sitt møte 16. desember.