>Forbereder å ta imot ukrainere

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forbereder å ta imot ukrainere

Publisert: 10.03.2022 Av: Pål Nilsen

Sarpsborg kommune forbereder seg på å ta imot mange ukrainske flyktninger. -Vi samarbeider med sentrale myndigheter som har det overordnede ansvaret for de ukrainske flyktningene, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Nå gjør vi det også lettere for deg som har en bolig til leie å melde fra om dette til kommunen.

1000 har kommet

Krigen i Ukraina har ført til at anslagsvis to millioner ukrainere er på flukt. Som andre vestlige land har Norge gitt ukrainere såkalt midlertidig kollektiv beskyttelse. Det betyr at de ikke trenger individuell vurdering for å oppnå status som flyktning.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har det overordnede ansvaret for mottaket av ukrainske flyktninger. Torsdag 10. mars hadde rundt 1000 ukrainske flyktninger allerede kommet til Norge og tilstrømningen er så stor at Nasjonalt ankomstsenter i Råde har utfordringer med kapasiteten. UDI jobber med å etablere midlertidige mottak og har blant annet opprettet 102 akuttplasser ved tidligere Tuneheimen i Sarpsborg.

-Vi forbereder oss

Formannskapet i Sarpsborg ble orientert om situasjonen i dag.

-Sarpsborg kommune forbereder seg på å ta imot flyktninger fra Ukraina og samarbeider med sentrale myndigheter. Det er naturlig at det tar noe tid før alle detaljer er på plass, men Sarpsborg, som andre norske kommuner, skal selvsagt stille opp for å hjelpe flyktningene, forteller ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt norske kommuner om å gi tilbakemelding om hvor mange flyktninger de kan ta imot. Sarpsborg kommune har tidligere vedtatt å bosette 30 flyktninger, samt to enslig mindreårige, i 2022. Dette tallet kan øke som følge av Ukraina-krigen.

-Hvor mange flyktninger vi skal ta imot avhenger av mange faktorer, blant annet hvor langvarig krigen blir og hvor mange flyktninger som ønsker å bosette seg i Norge fast, sier ordføreren.

Helse og oppvekst

Det er særlig helse og oppvekt som får en ekstra belastning på grunn av flyktningestrømmen. De som kommer til Sarpsborg, enten midlertidig eller for lengre opphold, har rett til nødvendig helsehjelp. I tillegg skal barn og unge i skolealder gå på skole eller få tilbud om barnehageplass.

-Vi forventer at staten dekker merkostnadene som flyktningene innebærer, men dette handler også om kapasitet. Det er selvsagt en grense for hvor mange flyktninger vi har kapasitet til å gi gode nok tjenester, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Har du ledig bolig?

Sarpsborg kommune har relativt mange boliger tilgjengelig som kan stilles til rådighet for flyktninger som skal bosettes enten på kort eller lang sikt. Siden tallet på flyktninger foreløpig er usikkert, kan kommunen komme til å trenge flere boliger. Om du har en ledig leilighet eller et hus som er godkjent for utleie, kan du nå gi kommunen melding om dette på et eget skjema som du finner her (krever pålogging). På denne måten får kommunen god oversikt over mulige leieobjekter.

Ukrainsk på nettsidene

Som en service til ukrainske flyktninger, er Sarpsborg kommunes nettsider nå også tilgjengelig på ukrainsk. Du velger ønsket språk i nedtrekksmenyen øverst til høyre.

 

Her kan du lese hvordan Sarpsborg kommune jobber med Ukraina-krisen. https://www.sarpsborg.com/aktuelt/om-ukraina-krisen/

 

Her finner du lenker til aktuelle sentrale nettsider:

Regjeringen

Utlendingsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)