>Forbud mot bruk av åpen ild nær brennbar vegetasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forbud mot bruk av åpen ild nær brennbar vegetasjon

Publisert: 08.06.2023 Av: Ole Christian Foss

Fra og med klokken 15.00 i dag, 8. juni, er det forbudt å bruke åpen ild nær brennbar vegetasjon i Sarpsborg kommune.

Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis meget stor gress-, lyng- og skogbrannfare i kommunen. Skogbrannfarevarselet viser spesielt stor skogbrannfare i tiden fremover. Det anses av den grunn som nødvendig å innføre særskilte tiltak mot gress-, lyng- og skogbrann.

Brannsjefen i Sarpsborg har gjennom midlertidig forskrift fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i samtlige områder i nærhet av brennbar vegetasjon innenfor Sarpsborg kommunes grenser. 

Her kan du lese forskriften i sin helhet: Lovdata - Forskrift om forbud mot bruk av ild, Sarpsborg kommune.

- Forbudet omfatter all bruk av åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende. Forbudet trår i kraft i dag, 8. juni klokken 15.00, og vil gjelde i tre uker -til og med 29.juni. Det kan forlenges om situasjonen tilsier det, men det kan også oppheves tidligere om det kommer nedbør av betydelig mengde, sier brannsjef i Sarpsborg, Terje Surdal.

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. §§ 14 og 37, samt forskrift om brannforebygging § 3.

Dette er nå forbudt

  • Det er ikke lov å tenne bål og grille i nærheten av skog og annen utmark.
  • Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen.
  • Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de tilrettelagte bål- og grillplassene i kommunen.
  • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på Gatedalen miljøanlegg.

Med bål menes små kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff. Med grill menes engangsgriller, kullgriller og gassgriller.

- I nærheten av defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet vi nå har innført inkluderer bruk av alle typer grill- eller kokeanretninger, og ellers utstyr og aktivitet som kan bidra til at vegetasjon antennes. Forbudet gjelder også for tilrettelagte bål- og grillplasser, sier Surdal.

Du kan fortsatt grille hjemme på terassen, så sant denne ikke ligger nær skog og mark. Som alltid, plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. 

Brannvesenet legger til at det betraktes som uaktsomhet å tenne røyk og å røyke i nærheten av skog og utmark.
- Vi vil også henstille innbyggerne i kommunen som har tomt i eller i nærheten av vegetasjon, om å utvise den største forsiktighet, sier brannsjef Terje Surdal. 

I forbindelse med eventuell kantslått, bruk av skytebaner og skogsdrift generelt, må det utvises stor aktsomhet. 
Det forventes at egne risikovurderinger og sikringstiltak ligger til grunn ved eventuell gjennomføring av slik aktivitet.

I tvil? La være!

Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere forbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.
- Er du i tvil om du oppfyller aktsomhetsplikten, så lar du være. Vi har tillit til at folk forstår alvoret og gjør kloke valg, sier Surdal.

Tidligere gitte tillatelser som måtte bryte mot forbudet er herved å anse som inndratt.

Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.