>Ny søknadsportal for deg som skal søke tilskudd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny søknadsportal for deg som skal søke tilskudd

Publisert: 03.03.2022

Nå har Sarpsborg kommune lansert ny søknadsportal for deg som skal søke tilskudd til kultur, idrett og nærmiljøanlegg.

Den nye portalen har en rekke fordeler for deg som søker. Fordi vi nå bruker Bank-ID som pålogging og ber om organisasjonsnummer fra Brønnøysund, vil du oppleve at mye informasjon er forhåndsutfylt og lagret fra gang til gang.
Du får tilgang til «Min side» hvor du vil du finne dine innsendte søknader, og du kan følge din søknad og se hvilken status den har i saksbehandlingen. Du kan også kommunisere med saksbehandler gjennom portalen.

Vi ber alle søkere kontrollere sine opplysninger i Brønnøysund, og påse at den er korrekt.

Nye retningslinjer og frister

Legg merke til at bystyret har vedtatt nye retningslinjer for tilskuddsordningene (Retningslinjer tilskuddsordninger, vedtatt 18.11.21.pdf), og vi oppfordrer alle søkere til å sette seg inn i disse på forhånd. 

For flere av ordningene er det nå vedtatt nye frister.

De er:

Driftstilskudd: 1. mai
Aktivitetstilskudd over kr 50 000: 1. april og 1. oktober
Investeringstilskudd over kr 50 000: 1. april og 1. oktober

Aktivitetstilskudd med søknadssum under kr 50 000 behandles administrativ hvert kvartal.
Søknadsfrister er: 15. februar / 15. mai / 15. august / 15. november

Tidligere ordninger

Har du tidligere søkt om tilskudd til 17. mai-arrangementer på en egen ordning, skal du fra nå av søke om tilskudd under den ordningen som heter Aktivitetstilskudd.

Har du tidligere søkt tilskudd under ordningen Tilskudd til kulturaktiviteter for personer med bistandsbehov, skal du heretter søke på Aktivitetstilskudd.

Har du tidligere søkt om drifts- og aktivitetstilskudd, må du heretter sende inn to søknader. Drifts- og medlemstilskudd er en egen ordning, mens aktiviteter må det søkes om under Aktivitetstilskudd.

Enkelte ordninger bruker fremdeles eldre søknadsskjemaer. Dette gjelder for søknader på IMDI-midler til integreringsarbeid, og det gjelder for ungdom som vil søke på ordningen Raskt Svar/Aktiviteter av ungdom.

Kontakt kulturkontoret

samlesiden for tilskudd finner du informasjon om den enkelte ordning, rett søknadsskjema og kontaktinformasjon til saksbehandlerne på de respektive tilskuddsordningene.

Siden systemet er nytt fra 1. mars 2022, kan det være enkelte ting som ikke fungerer optimalt, og vi jobber hele tiden med å oppdatere og forbedre systemet. Dersom du har spørsmål av praktisk eller teknisk art, ta kontakt med den enkelte saksbehandler under tilskuddsordningen du skal søke, og du vil få hjelp.

Kortadressen til den nye tilskuddssiden er www.sarpsborg.com/tilskudd