>Skal snart asfaltere deler av Pellygata

Innhold

Ingvild Brevik, Park og Anlegg, jobber i Pellygata (foto Ole Christian Foss)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skal snart asfaltere deler av Pellygata

Publisert: 03.04.2024 Av: Ole Christian Foss

Arbeidene med Pellygata er godt i gang, og i rute. Det betyr at alt skal være fullført til slutten av juli måned. I uke 15 og 16 skal deler av strekningen asfalteres.

- Vi er godt fornøyd med at entreprenøren vår Park & Anlegg holder tidsskjema. VA-arbeidene er fullført for hele prosjektet, og det er allerede lagt mye kantstein og heller. Dette vil bli en flott miljøgate i sentrum, sier prosjektleder Fahil Teib Serdar.

Målet for arbeidet med Pellygata er å bedre framkommeligheten for gående, syklende og for kollektivtrafikken. I tillegg er det fokus på økt sikkerhet for myke trafikanter.

Klargjør for asfalt

I uke 15, det vil si fra og med 8. april, starter arbeidet med å gjøre klar Pellygata-strekningen mellom Torggata til Jernbanegata for asfaltering. Veien skal rettes ut, og deretter kommer asfalt i uke 16.

I disse to ukene vil det dessverre ikke være mulig for kjøretøy å benytte eller krysse den nevnte strekningen. Omkjøring vil skiltes.

Fortau holdes åpnes og kan trygt brukes.

Attraktiv og trivelig

Pellygataprosjektet skal bidra til et mer attraktivt sentrum, og til minst mulig støy og forurensing.

Blant tiltakene er universell tilgjengeliget i Pellygata, med gode og trygge krysningspunkt for myke trafikanter. Også sidegaten Nils Hønsvaldsgate oppgraderes til å bli et mer attraktivt og trivelig byrom, med heller og smågatesten, blomsterkasser, benker og pergola for å nevne noe.

Les mer om arbeidet med Pellygata på www.sarpsborg.com/pellygata