>Sortering av matavfall fra 2023

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sortering av matavfall fra 2023

Publisert: 08.04.2022

Etter 2023 kan ikke matavfall og restavfall leveres sammen. I Sarpsborg vil abonnentene derfor få en egen beholder til matavfall.

I de fleste husstander utgjør matavfall opptil halvparten av avfallet i restavfallsbeholderen. Å blande matavfall og annet avfall gjør gjenvinning og resirkuleringen vanskeligere. Utsortering av matavfall er derfor helt avgjørende for at vi skal kunne utnytte avfallet vår som en ressurs.

Den aller viktigste faktoren for å lykkes med å gjenvinne mest mulig av avfallet vårt, er den jobben som hver enkelt av oss gjør med å sortere hjemme.

Sortering høsten 2023

Alle kommuner er pålagt å ha kildesortering av matavfall i løpet av 2023. Sarpsborg kommune regner med å starte innsamlingen høsten 2023. Før innsamlingen starter vil husstandene få utlevert egen beholder og poser til matavfallet. I Sarpsborg er det lagt opp til at både matavfall og restavfall vil bli hentet hver 14. dag.

- Jeg vil ikke ha egen beholder!

Vi vet at en del ikke ønsker en egen beholder. Mange er flinke til ikke å kaste mat, og vil neppe fylle beholderen. Andre frykter lukt, eller driver med hjemmekompostering for sitt matavfall. Derfor kommer vi til å tilby løsninger hvor man kan samarbeide med naboen om en felles beholder. Kanskje ønsker man også å samarbeide om beholderen for glass- og metallemballasje. I tettbygde strøk kan dette være gode ordninger for å redusere antallet beholdere.

Noen steder kan det bli aktuelt å opprette mindre returpunkt for matavfall i form av en mindre container. Kommunen jobber med å kartlegge områder hvor dette kan være aktuelt, og her må innbyggerne gjerne komme med innspill. Mer informasjon vil komme.

Hjemmekompostering

Hvis du ønsker å kompostere matavfallet ditt selv, må du inngå en avtale med kommunen om dette. Da vil du få en reduksjon i renovasjonsgebyret som i dag utgjør kr 220. Her kan du lese mer om hjemmekompostering 

De som har komposteringsavtale trenger ikke få egen matavfallsbeholder, hvis de ikke selv ønsker den. De som komposterer har investert i dyrt utstyr (ulike kompostbinger) og har inngått en skriftlig avtale med kommunen. Kompostering krever kunnskap, tid og ressurser, og det uføres kontroller av de avtalene som har kompostering. 

Har du hytte i Sarpsborg?

Hytterenovasjon skal også inkludere innsamling av matavfall, men vi prioriterer hyttene etter innføring for boliger. Det er for tidlig å si når hyttefolket skal sortere ut matavfall.

Hva skjer med matavfallet?

Det er Norsk Gjenvinning Renovasjon som har kontrakt med kommunen om innsamling av husholdningsavfall. I denne kontrakten forplikter de seg å levere matavfallet til et biogassanlegg. På et biogassanlegg tar man vare på både næringsstoffene og energipotensialet.

I biogassanlegg kan matavfall behandles alene eller sammen med husdyrmøkk, slam eller annet industrielt organisk avfall. Ved kontrollert biologisk nedbrytningsprosess av biologisk materiale, dannes det metan. Biogassen inneholder mye energi, og den kan blant annet brukes til fossilfri oppvarming, produksjon av strøm, og som biodrivstoff til kjøretøy. Biogjødsel som tilføres jordsmonnet bidrar til at viktige næringsstoffer blir resirkulert og på nytt går inn i matproduksjonen.

 

22.03.2023: Innholdet i denne saken er oppdatert med info om når ordningen starter opp i Sarpsborg. Opprinnelig var planlagt oppstart våren 2023, men dette er endret til høsten 2023.