>Hjemmekompostering og hageavfall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hjemmekompostering og hageavfall

Publisert: 12.03.2024

Hjemmekompostering

Kunne du tenkt deg å produsere næringsrik jord? Start med hjemmekompostering.

Ved skriftlig avtale med Sarpsborg kommune om hjemmekompostering i godkjent kompostbinge vil renovasjonsgebyret reduseres. 

Mer om kompostering:

Omtrent en tredjedel av avfallet som havner i beholderen for restavfall er komposterbart organisk materiale.

Ved hjemmekompostering av dette avfallet, kan du inngå en avtale med Sarpsborg kommune slik at du får redusert renovasjonsgebyret. Se informasjon om redusert gebyr her. 

I tillegg får du verdifull gjødsel og jordforbedringsmiddel som du kan bruke i din egen hage.

I en større sammenheng bidrar du til et bedre miljø fordi avfallsmengden til sluttbehandling (forbrenning på Borregaard) blir redusert. Avtalens formål er å legge til rette for at eiere av eiendommer som ligger slik til og som har et hageareal som er egnet til bruk av kompost skal kunne kompostere mat- og hageavfall.

Hvem kan kompostere? Alle som har plass til en kompostbeholder og som kan gjøre nytte av den ferdige komposten (jorden), kan kompostere. Ett års kjøkkenavfall fra en gjennomsnittshusholdning gir 100-200 liter ferdig jord når den er blitt blandet med litt hageavfall eller annet strø underveis.

Hvilken type kompostbeholder? Helsemyndighetene krever at ingen åpninger i bingen skal være så store at mus kan komme igjenom. Åpninger for luftinntak i bunnen bør derfor ikke være større enn 8 mm, eventuelt sikret med finmasket netting.

Kompostbeholderen må være isolert. Dette gir høy temperatur i komposterings­prosessen og sørger for en effektiv og sikker nedbryting av materialet (varmkompostering). Det isolerende laget bør være 5 cm isopor, eventuelt annen isolasjon med tilsvarende egenskaper.

Bingen må være bygget slik at regnvann ikke kan renne inn. Valg av beholderstørrelse er avhengig av antall medlemmer i husstanden. En beholderstørrelse på mellom 125 og 250 liter er vanligvis passelig for en gjennomsnittshusholdning.

Sarpsborg kommune solgte tidligere en kompostbeholder kalt Kompostbjørn. Dette er ikke lenger noe vi har for salg.

Her finner du søknadsskjemaet: Sarpsborg kommune må godkjenne beholderen for at en avtale om hjemmekompostering skal kunne inngås. Gå til skjemaet her: 
Hjemmekompostering - avtale/oppsigelse

Til informasjon er ikke bokashi-metoden per i dag godkjent komposteringsmetode i Sarpsborg kommune. Det vil si, du kan bruke metoden, men det vil ikke medføre reduksjon i renovasjonsgebyret - og du vil få utlevert en matavfallsbeholder.

Plassering av beholder. Beholderen bør plasseres på et underlag som kan absorbere eventuelt sigevann. Og det kan være hensiktsmessig å ha en tett beholder med strømateriale i nærheten.

Er dette interessant for deg? Ta kontakt med servicetorget i Sarpsborg rådhus, tlf. 69 10 80 00.

Hageavfall

Du kan levere kvist, løv, trær og røtter til Gatedalen miljøanlegg. Dette kan leveres hele året. Plastsekker med hageavfall må tømmes ved levering, og tomme sekker kan kastes i avfallsbeholder på hageavfallsplassen.

Hvis du ønsker en egen beholder for hageavfall hjemme, kan du melde deg på kommunens hageavfallsordning. Denne ordningen går fra vår til høst, med en pause gjennom vinteren. Beholderen må oppbevares av abonnenten i vinterhalvåret. Ellers påløper nytt oppstartsgebyr året etter.


Se full prisoversikt her:

Renovasjon - priser for privathusholdninger og fritidseiendommer

Prisene gjelder for 2024:

 Priser renovasjon for privathusholdninger:
AvgiftstypePriser pr. år
Fastgebyr renovasjon 2.415 kr
Restavfallsbeholder liten 130-140 liter 1.255 kr
Restavfallsbeholder medium 180-190 liter 1.700 kr
Restavfallsbeholder stor 240 liter 2.220 kr
Restavfallsbeholder felles liten 360-370 liter 3.195 kr
Restavfallsbeholder felles stor 660-770 liter 5.980 kr
Restavfallscontainer, pr. liter 8,75 kr
Fastgebyr renovasjon nedgravde avfallsløsninger 4.110 kr
Hageavfall oppstartsgebyr henteordning 460 kr
Hageavfall 370 liter (sesong påske til 1. november)  800 kr
Gebyr for bytte av beholder 0 kr
Gebyr for bytte av container 1.240 kr
Ekstratømming beholdere 130-370 liter 300 kr
Ekstratømming beholdere 660-770 liter 500 kr
Ekstratømming container 2.240 kr
Nøkkelkort nedgravde løsninger 200 kr
Nøkkel til avfallsbeholdere med lås 200 kr
Låsbeslag til beholder, inkludert montering (engangskostnad pr. avfallsbeholder) 430 kr
Vask av nedgravde containere pr. lokalitet 3.400 kr
Hjemmekompostering fradrag renovasjonsgebyr  -300 kr
Ekstrasekk til restavfall pr. stk. 65 kr
Beskyttelsessekk til matavfallsbeholder 140 liter - rull med 10 stk. 65 kr
Beskyttelsessekk til matavfallsbeholder 240 liter - rull med 10 stk. 75 kr
Liten gelpad (hjelpemiddel mot vond lukt)  800 kr
Stor gelpad (hjelpemiddel mot vond lukt) 900 kr
Bioposer til matavfall, 10 liter - rull med 75 stk. 0 kr
Plastsekker til plastemballasje - rull med 12 stk. 0 kr

 

Priser renovasjon for fritidseiendommer:
AvgiftstypePriser pr. år
Renovasjonsgebyr fritidseiendom 2.030 kr

 

Kjekt å vite:

 • Det medfører ingen økning i renovasjonsgebyret om du ønsker en større beholder for papp/papir, matavfall og/eller glass- og metallemballasje.
 • Ekstrasekk kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.
 • Bioposer for matavfall får du ved å knyte en hvilken som helst pose på matavfallsbeholderen. Renovatør vil legge igjen en rull med poser på tømmedag. Du kan også hente poser på servicetorget og Gatedalen miljøanlegg.
 • Beskyttelsessekker til matavfallsbeholderer gir ekstra beskyttelse mot søl i beholderen. Finnes i to størrelser – til 140 liters matavfallsbeholder og til 240 liters matavfallsbeholder. NB! Beskyttelsessekkene er av bioplast. Abonnentene kan ikke bruke vanlige avfallssekker i gjennomsiktig plast i stedet.
 • Plastsekker til plastemballasje får du ved å knyte en hvilken som helst pose på restavfallsbeholderen. Renovatør vil legge igjen en rull med poser på tømmedag. Du kan også hente poser på servicetorget og Gatedalen miljøanlegg.
 • Her finner du informasjon om hvordan du endrer beholder eller abonnement.
 • Mer info om hjemmekompostering og hageavfallsordningen.

 

Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Søknadsskjema finnes på side 21 i dette dokumentet: Serviceavtale henteavstand renovasjon - PDF Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 435 kr 465 kr 1.175 kr 1.525 kr 1.750 kr
660 liter med fire hjul 1.015 kr 1.175 kr 3.740 kr 4.800 kr 5.875 kr


Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del. Den variable delen avhenger av størrelsen på restavfallsbeholderen. Det medfører ingen økning i renovasjonsgebyret om du ønsker en større beholder for papp/papir, matavfall og/eller glass- og metallemballasje.

Bor du i et borettslag eller et sameie som har en containerløsning for avfallet, betales det et fastgebyr samt et restavfallsgebyr. Dette regnes ut fra hvor stor containeren er og hvor mange som deler på containeren.

Er du tilknyttet en nedgravd avfallsløsning, betaler du kun et fastgebyr. Dette er høyere enn for de med beholderløsning, men du slipper et tilleggsgebyr for restavfallet.

 

Slik melder du deg på:
Disse områdene i Sarpsborg kan være med:

Her er alle områdene i Sarpsborg som kan være med i hageavfallsordningen: Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.

Smarte tips for bruk av beholderen / dette skal ikke i beholderen:
 • Ikke overfyll beholderen. Avfallet skal lagres oppi dunken slik at lokket lukkes. Grener og kvister skal ikke stikke langt utenfor. Når avfallet ikke lagres oppi dunken blir den vanskelig å håndtere for renovatøren.

 • Husk at håndtaket bør vende mot renovatøren. Da er den enklere å tømme.

 • Sortér riktig. Hageavfallet skal ikke inneholde mengder av stein, jord og andre typer masse. Massene gjør dunken svært tung slik at den lett går i stykker ved tømming. Tyngden gjør også dunken lite håndterbar. Maks vekt på hageavfallet i beholderen er 60 kilo.

 • Ikke kast fremmede arter som f.eks. kanadagullris, parkslirekne, hagelupiner, rynkeroser, tromsøpalmer og kjempespringfrø i hageavfallsbeholderen. Dette for å unngå videre spredning i naturen. Fremmede arter skal kastes i restavfallbeholderen. Da vil det gå til forbrenning. Se mer informasjon under punktet Forbudt å dumpe i naturen.
Om hageavfallsordningen:

Ordningen er frivillig, og de som velger å delta får utlevert en 360 liters beholder på hjul. I denne samler husstanden hageavfallet. (Gress, løv og småkvist. Ikke sand, jord og stein.)

Hageavfallsordningen gjelder kun for husstander i tettbebygde strøk.

Kommunen henter hageavfallet i beholderen hver 14. dag i oddetallsuker samme dag som restavfallet. Beholderen tømmes fra påske til 1. november. Sjekk Tømmekalenderen for eksakte datoer for din adresse. Hageavfall tømmes på samme bil som restavfall, men i eget kammer på bilen.

Årsaken til at Sarpsborg kommune ønsker å hente hageavfallet ute hos husstandene, er at Gatedalen miljøanlegg årlig har svært mange besøkende som leverer hageavfall. Dette innebærer mye bilkjøring og utslipp av klimagasser.

Ved å etablere innsamlingsruter, kan transport og utslipp reduseres. Og den enkelte husholdning kan bruke tiden sin på andre gjøremål enn å transportere hageavfall til Gatedalen.

Dessuten håper kommunen at ordningen skal bidra til å redusere den ulovlige praksisen med å dumpe gress og annet hageavfall i veiskråninger og liknende.

Forbudt å dumpe i naturen

Det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen.

Når en hageplante er for stor eller på annen måte overflødig graves den opp, og mange slenger den dessverre utenfor hagegjerdet på uoffisielle fyllplasser eller i veikanter, skogkanter og strandkanter der hageavfallet er til liten sjenanse. Det er i henhold til Forurensningsloven forbudt å kaste hageavfall i naturen utenfor egen tomt enten avfallet dumpes på privat eller kommunal grunn. Overtredelse er straffbart.

De fleste fremmede artene vi har i Norge er karplanter. Mange av disse har i årevis blitt dyrket i hager og parker, og vært til glede for både mennesker og dyr. Utfordringen er når disse fremmede plantene er på vei over hagegjerdet og påvirker hjemlige arter og naturtyper negativt. Veien fra hageavfallshaugene og ut i norsk natur er kort og kan derfor føre til uønsket spredning av hageplanter. Hjemlige arter blir utkonkurrert og biologisk mangfold går tapt. Hageavfallshauger er også perfekte yngleplasser for flere uønskede arter som f.eks. brunskogsnegl (Arion vulgaris).

Hindre spredning av fremmedarter i naturen

Planter som selv er i stand til å spre seg til nye områder kalles hagerømlinger.

Frø, frukter eller sporer spres med vind, og via fugler og andre dyr. Eksempel på en art som de senere åra har spredt seg er kanadagullris (Solidago canadensis). Den ble innført som hageplante, og har siden spredt seg til store områder der den fortrenger alle andre arter og forhindrer etableringen av busker og trær. En populær krydderplante, spansk kjørvel (Myrrhis odorata), er enda et eksempel på en art i spredning. Den fortrenger omtrent alle andre urteaktige karplanter der den etablerer seg, og arten er en gjengroingsart i kulturmarkseng, en truet naturtype. Andre vanlige hagerømlinger er kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum), rynkerose (Rosa rugosa), parkslirekne (Reynoutria japonica), kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), hagelupin (Lupinus polyphyllus), gravmyrt (Vinca minor), fagerfredløs (Lysimachia punctata) og russekål (Bunias orientalis) .

For å hindre at hageplanter spres i naturen i Sarpsborg er det viktig å levere hageavfallet til Gatedalen miljøanlegg eller benytte seg av hageavfallsordningen i de områdene der det tilbys. På grunn av faren for at frø overlever en kompostering  skal man ikke behandle planter som står på fremmedartslista som hageavfall men som restavfall. Fremmedartslista viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge (økologisk risiko). Disse plantene bør leveres til forbrenning, enten ved at de legges i restavfallsbeholder hjemme, eller leveres som "brennbart restavfall" hos Gatedalen miljøanlegg.

Salg av jord i Gatedalen

Det er mulig å kjøpe jordforbedringsmiddel i Gatedalen miljøanlegg.
Hageavfall som leveres til kvernes, rankekomposteres og siktes, før det selges som jordforbedringsmiddel. Det blir tatt prøver før salg for å sikre kvaliteten. Jorda vi nå har for salg er registrert hos mattilsynet som jordforbedringsmiddel, og er i kvalitetsklasse 2 i henhold til Gjødselvareforskriften.

Jordforbedringsmiddelet vi selger er egnet til innblanding i jord ved planting av busker og trær og i blomsterbed. Jorda er et naturlig og miljøvennlig alternativ til torvbaserte produkter.

Prisen er kr 325,- pr tonn inkl. mva., og de ansatte på Gatedalen laster jorda oppi hengeren din. Det er også mulig å kjøpe mindre mengder.

Her finner du varedeklarasjon.