>Strategi for fossilfri kjøretøy- og maskinpark

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Strategi for fossilfri kjøretøy- og maskinpark

Publisert: 14.11.2023

Bystyret gjorde det samme som formannskapet og det nye Utvalg for plan, miljø og teknikk, og ga tommel opp for strategien for hvordan alle kommunens kjøretøy skal være fossilfrie i 2030.

De siste årene er det gjort stadige innstramminger i lovverket og det er et krav at stadig større andel av bil og maskinparken skal bestå av nullutslippskjøretøy. Kommunedirektøren engasjerte Damhaug Consulting til å lage en utredning om hvordan kommunen skal kunne ha en fossilfri bilpark for kjøretøy i kommunale virksomheter innen 2030. Denne utredningen viser at det må investeres i både maskiner, kjøretøy og ladeinfrastruktur.

I saken politikerne behandlet anbefaler kommunedirektøren en jevn utskiftingstakt for person- og varebiler, mens for busser og lastebiler bør hovedtyngden av utskifting komme mot slutten av perioden, da det er ventet reduserte kostnader og økt utvalg av serieproduserte kjøretøy om noen år. Ladeinfrastruktur er kostbart å etablere, og det kan være mangel på kapasitet i strømnettet. Dette er viktig å ta med i vurdering av lokalisering av ulike kommunale tjenester i årene framover.

Det er samtidig nødvendig å justere målsettingen om 100 % fossilfri maskin og kjøretøypark. Dette fordi sertifisert biodiesel fra 01.01.2023 ikke lenger er regnet som fossilfritt. Kommunedirektøren anbefaler at 70 prosent av nye ikke-veigående maskiner og kjøretøy er elektriske fra 2030, i tråd med anbefalingene i Klimakur 2030.

Damhaug Consultings utredning viser at de planlagte investeringene i kjøretøy, maskiner og ladeinfrastruktur i gjeldende handlingsplanperiode 2023-2026 er tilstrekkelige, men at det må omprioriteres og at utskiftingsplanene må kunne endres underveis. For perioden 2027-2030, må det innarbeides investeringsmidler utover det som er avsatt per nå, spesielt for maskiner og lade/fylleinfrastruktur. Dette gjøres i de kommende budsjett- og handlingsplaner fram mot 2030.

Ap sin representant Brusevold, MDG’s Helene Winther Gjerløw, Safosa's Ståle Solberg, KrF's Bjørn Lande og Rødts Jan Petter Bastøe hadde ordet i saken. Du kan se debatten her: www.sarpsborg.com/nett-tv

Sakspapirene finner du ved å klikke her: Bystyret 14. november 2023