>Vedtok detaljreguleringsplan for Alvim renseanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtok detaljreguleringsplan for Alvim renseanlegg

Publisert: 02.03.2023

Bystyret vedtok detaljreguleringsplanen for Alvim renseanlegg.

Det er konsulentfirma Norconsult som har utarbeidet reguleringsplanen for Alvim Renseanlegg på vegne av Sarpsborg kommune.

Kommunen skal utvide og oppgradere Alvim renseanlegg for å tilfredsstille stadig strengere rensekrav og ivareta den kapasitetsmessige økningen i befolknings- og næringsutvikling. Det nye anlegget skal utnytte ressursene på en langt bedre og mer miljøvennlig måte enn i dag.

Oppgraderingen av renseanlegget består blant annet av ny biologisk nitrogenfjerning og nye tekniske løsninger, med tilhørende nye ledninger.

Det nye anlegget vil stort sett plasseres innenfor tomten som dagens renseanlegg disponerer, men er avhengig av noe mer areal mot øst og vest. Nytt administrasjonsbygg og garasjer vil bli etablert på renseanleggets eksisterende tomt.

Planlagt byggestart for renseanlegget er våren 2023.


Les mer om renseanlegget på: www.sarpsborg.com/renseanlegg

Saksdokumenter til saken om renseanlegget finner du ved å klikke her.