>Vedtok nytt budsjett og handlingsplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtok nytt budsjett og handlingsplan

Publisert: 16.12.2021 Av: Ole Christian Foss

Bystyret har vedtatt nytt budsjett og handlingsplan, med noen endringer i forhold til kommunedirektørens opprinnelige forslag. Vedtaket innebærer blant annet at sykehjemsplasser opprettholdes, og at Varteig barnehage ikke legges ned.

- I kommunedirektørens forslag til budsjett lå det inne mange alvorlige og inngripende forslag til kutt. Mange ble reversert av kommunedirektøren selv da det nye forbedrede budsjettet kom fra ny regjering, men vi har vært samstemte om at det er nødvendig å gjøre mer, åpnet Arbeiderpartiets Svein Larsen da han presenterte posisjonens (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet De Grønne) endringsforslag torsdag 16. desember.

Det var i begynnelsen av november at kommunedirektør Turid Stubø Johnsen la fram sitt forslag til Handlingsplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022. Torsdag behandlet bystyret dokumentet, og posisjonens forslag fikk som ventet flertall og ble vedtatt.

I denne nyhetssaken kan du lese kommunedirektørens hovedbudskap i det opprinnelige forslaget.

Se reprise av behandlingen i bystyremøtet på www.sarpsborg.com/nett-tv

Endringer

Blant endringene bystyret gjorde i det endelige vedtaket var å reversere nedleggelsen av 12 sykehjemsplasser. Også Varteig barnehage, som ble foreslått lagt ned fordi den er dyr i drift og antallet barn er synkende, får fortsette driften. Bystyret ville heller ikke avslutte samarbeidsavtalene med AOF og Kirkens Bymisjon.
Videre vedtok bystyret at e-sporttilbudet i Sarpsborg kommune skal være en permanent ordning.

På investeringssiden ble det lagt inn 4 millioner kroner slik at skolegårdene i Kurland og Lande skoler kan oppgraderes.

Verbalforslag

Flere verbalforslag ble vedtatt under behandlingen. Blant disse var;

  • Høyres forslag om å se på mulgihetene for effektiv bruk av arealene i kommunale bygg med mål om å samle flere administrative ansatte i Sarpsborg sentrum.

  • Ap, Sp, Mdg og SVs forslag om å utrede en ordning med søskenmoderasjon for foreldre som har barn både i barnehage og SFO, herunder beregne økonomisk effekt av aktuelle modeller.

  • Ap, Sp, Mdg og SVs forslag om at det bevilges 50.000 kroner til å anlegge skøyteis i Kulås vinteren 2021/2022, dersom smittevernregler og værforhold tillater dette. Tiltaket finansieres ved bruk av formannskapets tilleggsbevilgningsfond.