>Ny Sarpsbru

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny Sarpsbru

Av: Maren Lunde

På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om utbyggingen av ny veibru over fossen. Det er fylkeskommune som har ansvaret for utbyggingen.

I oktober 2021 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommunedelplan for Intercity og ny bru over Sarpsfossen (delstrekning Borg bryggerier - Klavestad) . Det betyr at den overordna planen for hvor vei og jernbane skal gå, nå er endelig bestemt. Departementet bestemte at det er planalternativ Midt 7 som skal bygges.

Her finner du departementets vedtak i saken.

Her finner du kommunedelplanen Borg bryggerier - Klavestad.

På denne siden finner du mer informajson om jernbaneutbygging i Sarpsborg.

Det haster med å komme i gang med byggingen av ny vegbru over Sarpsfossen. Den nåværende brua har svært begrenset levetid, og den tåler ikke dagens bruk lengre enn til 2027. Da vil det bli begrensninger, og sannsynligvis vil ikke tyngre kjøretøy kunne bruke brua. Det er viktig å understreke at tilstanden til brua blir nøye overvåket, og at det ikke er farlig å bruke brua.

Fylkeskommune er i gang med å detaljplanlegge ny veibru. Planlegging og utbygging av nytt dobbeltspor og ny jernbanebru er Bane NOR sitt ansvar, men er ikke prioritert av statlige myndigheter nå.

Hva skal bygges?

Det er planlagt en firefelts veibru nord for dagens bruer, hvorav to av feltene planlegges som kollekivfelt. Dagens veibru planlegges omgjort til gang- og sykkeltrasè. Det er fylkeskommunen som eier fylkesvei 118, og som gjennomfører den videre planleggingsprosessen, grunnerverv og bygging. Sarpsborg kommune er planmyndighet, og skal vedta reguleringsplanen.

Mer info om prosjektet og planprosessen finner du på fylkeskommunens nettsider.

Bor du i området?

Alle som bor i området og som kan bli direkte berørt av planarbeidet for veiprosjektet, vil etter hvert motta informasjon fra fylkeskommunen.