Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Nyheter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nyheter

 • Dette er de nye koronatiltakene

  Her får du en fullstendig oversikt over de nye tiltakene som gjelder i Sarpsborg fra fredag klokka 18.

 • Korona-dødsfall

  Det er registrert et nytt korona-dødsfall i Sarpsborg.

 • Se ekstraordinært formannskap i opptak her

 • Ole Martin kan bli "Årets kommuneprofil"

  Leder av Ungdommens kulturhus i Sarpsborg, Ole Martin Pedersen Gjestad, skapte en digital møteplass under koronapandemien. Dette har inspirert kommuner over hele landet – og har også resultert i at han er nominert til «Årets kommuneprofil».

 • Vil refundere transportutgifter

  Brukere av kommunens transporttjeneste til dagsenter i perioden mai 2010 – september 2019, vil få refundert sine utgifter.

 • Varsler påbud og forbud

  Sarpsborg og Fredrikstad kommuner varsler nå konkrete forbud og påbud for å få ned smittetallene. Forslaget innebærer blant annet begrensninger på antall personer i private sammenkomster, påbud om munnbind og tidligere skjenkestopp.

 • Her er tiltakene som gjelder nå

  Dette er korona-tiltakene som gjelder i Sarpsborg akkurat nå.

 • Korona i hjemmetjenesten

  Sarpsborg kommune setter i verk nye tiltak for å kontrollere smitteutbruddet i hjemmetjenesten. Alle brukere og ansatte i sonen Greåker og Solli skal testes for korona. I tillegg skal ansatte bruke fullt smittevernutstyr ved besøk hos brukerne.

 • Se pressekonferansen om smittesituasjonen i Sarpsborg og Fredrikstad i opptak

 • Hvordan skal framtidens idretts- og aktivitetstilbud være i Sarpsborg?

  Sarpsborg kommune er i gang med arbeidet med å rullere kommunedelplan for fysisk aktivitet. Planen vil være førende for hvordan utformingen av idretts-, friluftslivs- og aktivitetstilbudet i Sarpsborg kommune vil være i årene fremover. Nå ønsker vi dine innspill!

 • 28 smittede tirsdag

  Tirsdag ble det påvist 28 tilfeller av koronasmitte i Sarpsborg. 27 av disse er kjente nærkontakter og var ventet. Sparta og Hjemmetjenesten vest er blant de som er hardest rammet.

 • To korona-dødsfall

  Det er registrert to nye korona-dødsfall i Sarpsborg. Det gjelder en person på 72 år og en på 89 år.

 • Skal drøfte holdning til elsparkesykler

  En leverandør ønsker å tilby elsparkesykler i Sarpsborg.

 • Søk midler fra næringsfondet

 • Nye, strengere tiltak

  Sarpsborg kommune innfører rødt nivå på de videregående skolene. I tillegg anbefales alle fra 16 år og oppover å ikke delta i organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett i to uker framover. Smittesituasjonen fører også til redusert aktivitet for enkelte som mottar hjemmetjenester.

 • Tilskudd fra fond til kulturanlegg - Høst 2020

  Utvalg for kultur og oppvekst vedtok tirsdag fordeling av tilskudd fra fond til kulturanlegg. Det var kommet inn 14 søknader totalt, fra 10 ulike organisasjoner. Totalt søkes det om 1 210 000 kr i tilskudd.

 • Sammen mot korona – Vi ønsker dine tegninger, foto og dikt!

  Vil du bidra til å dokumentere tiden vi lever i, og vise hvordan koronaen påvirker deg? Sarpsborg kommune inviterer til prosjektet «Sammen mot korona», hvor innbyggere i alle aldre oppfordres til å delta med tegninger, foto, og dikt. Vinnere vil hedres, og bidrag stilles ut.

 • Sykehjemspasient smittet

  En pasient på Kurland sykehjem har fått påvist koronasmitte. Vedkommende er i god form og har ingen symptomer. -Vi har god oversikt over situasjonen, men har innført midlertidig besøksforbud, forteller virksomhetsleder Gro Gulla.

 • Vurderer strengere tiltak

  Hvis smittetallene i Sarpsborg ikke går ned kan det bli aktuelt med strengere lokale tiltak. -Vi samarbeider med Fredrikstad om en såkalt forskrift med påbud og forbud som kan settes ut i livet om det blir nødvendig. Det kan skje om vi ikke får slått ned smitten nå, sier ordfører Sindre Martinsen Evje.

 • Dette bestemte bystyret

  Bystyremøte torsdag 12. november

 • Karantenehotell i Sarpsborg

  Sarpsborg kommune har tatt ansvar og etablert karantenehotell på Quality. Her innlosjeres nå utlendinger som må i karantene etter å ha passert grensen på Svinesund og Ørje.

 • Flyktninger og bevillinger

  I neste møte i Utvalg for velferd og folkehelse foreligger det to utfordrende saker om serverings- og skjenkebevilling, samt en sak om bosetting av flyktninger for neste år.

 • Hjelp oss å rydde og registrere parafinvoks

  Store mengder parafinvoks er blitt observert langs kysten i Ytre Oslofjord. Nå trenger vi hjelp til å registrere områder hvor parafinvoksen har drevet i land.

 • Ekstra tiltak mot smitte i Sarpsborg

  Sarpsborg kommune innfører ytterligere anbefalinger for å begrense koronasmitten. Disse kommer i tillegg til de nasjonale. -Nå er det alvor, sier ordfører Sindre Martinsen Evje.

 • Tomt for influensavaksine

 • Foreslår ny prismodell ved Gatedalen miljøanlegg

  Fastpris på 50 kroner for avfall levert med personbil og 200 kroner for avfall levert med tilhenger, varebil og pickup, kan erstatte dagens betalingsordning basert på vekt ved Gatedalen miljøanlegg.

 • Kurland barneskole stenges delvis ned

  Kurland barneskole har vært rammet av flere tilfeller med korona den siste tiden. For å få kontroll på smitten, er det nå besluttet å delvis stenge ned skolen fra og med fredag 6. november og ut uke 46.

 • Mange brukere og pårørende kan nå kommunisere med kommunen via helsenorge.no

  Til deg som mottar helse og omsorgstjenester i hjemmet, i sykehjem eller annen heldøgnsbolig og dine pårørende: Visste du at du kan kommunisere med disse tjenestene via www.helsenorge.no?

 • Politirådet på trygghetsvandring

  Politirådet i Sarpsborg gjennomførte nylig trygghetsvandring i byen. Målet var å se på fysiske tiltak som kan redusere fremtidig kriminalitet - og samtidig øke trygghetsopplevelsen.

 • Servicetorget utvider åpningstidene

  Fra mandag 2. november utvider servicetorget åpningstidene i Sarpsborg rådhus. Byggesaksvakt er ikke tilgjengelig i rådhuset, kun via telefon og digitalt.

 • Digitale vannmålere leses av automatisk - du som har manuell får SMS

  De digitale målerne leses av automatisk av kommunen. De manuelle med telleverk må innbyggerne selv lese av og registrere målerstanden.

 • Kemneren er historie i Sarpsborg

  1. november er kemneren historie i Sarpsborg kommune, og i alle landets øvrige kommuner. Skatteoppkrevingen blir da flyttet fra kommunen til staten. Her får du informasjon om hva endringen betyr for deg som innbygger og næringsdrivende.

 • - Et godt, men stramt budsjett

  Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen la i dag fram sitt forslag til budsjett for 2021 og handlingsplan for de neste fire årene. -Det er et stramt budsjett, men ikke så stramt som vi så for oss bare for et par måneder siden, sier hun.

 • Mye smitte gir noen ekstra tiltak

  Tirsdag ble det registrert 7 nye tilfeller av koronasmitte i Sarpsborg, men alle har kjente smitteveier. Den høye smitten i Oslo fører til skjerpede regler for sarpinger som jobber eller reiser til Oslo. For øvrig gjelder de nye landsomfattende reglene.

 • Smitte ved politiet og skatteetaten

  Besøkende og ansatte i bygget på Grålum der politiet og skatteetaten holder til bes nå være ekstra på vakt etter tre tilfeller av koronasmitte.

 • Varsel om sletting av gamle barnehagesøknader

  I forkant av nytt hovedopptak til barnehage våren 2021, vil gamle barnehagesøknader slettes i kommunens system. Dette gjelder søknader som er sendt inn fram til og med 1. mars i år.

 • Månedlige fakturaer og tertialrapport

  Til formannskapet 29. oktober ligger det forslag om å tilby månedlige fakturaer for kommunale avgifter. Tertialrapporten som legges fram i samme møte viser at kommunens virksomheter bruker vesentlig mer penger enn budsjettert, men mye av dette skyldes koronapandemien.

 • Hva er viktige kulturminner for deg?

  Hva er viktige kulturmiljøer og kulturminner i Sarpsborg for deg? Hva er det som skaper Sarpsborgs særpreg og identitet? Det er spørsmål Helene Winther Gjerløw og Sarpsborg kommune ønsker hjelp til å finne svar på, i forbindelse med ny kulturminneplan.

 • Smittetallene øker i Sarpsborg

  Siden lørdag er det registrert 14 nye koronatilfeller i Sarpsborg. 4 skoleklasser er nå satt i karantene. Kommuneoverlegen sier det er grunn til å være litte ekstra på vakt i dagene framover.

 • Sarpsborg ga over 1,5 millioner kroner til TV-aksjonen

  Sarpsborg har samlet inn over 1,5 millioner kroner til TV-aksjonen 2020. Selve aksjonsdagen var søndag 18. oktober, men du har fortsatt flere muligheter til å gi et bidrag.

 • Lemper på koronaregler

  I dag lempes det på koronareglene. Les hva det innebærer for alle i Sarpsborg kommune.

 • Statsbudsjettet som forventet

  Kommunedirektør i Sarpsborg, Turid Stubø Johnsen sier at statsbudsjettet er som forventet, men at det fortsatt er usikkert om kommunen får dekket alle kostnadene de har hatt på koronapandemien.

 • Vedtak i bystyret

  Plassering av ny ambulansestasjon skapte mye debatt i bystyret tirsdag kveld. Andre saker var det bred enighet om.

 • Nytt søvnkurs

  I oktober starter et nytt søvnkurs ved Lærings- og mestringssenteret.

 • Nå vil jordmor komme på hjemmebesøk

  I løpet av de tre første dagene etter at nyfødte har kommet hjem fra sykehuset, skal alle familier nå få et tilbud om hjemmebesøk/barselbesøk av jordmor.

 • Sarpsborg er med i nasjonalt digitaliseringsprosjekt for kommunale boliger

  Boligkontoret i Sarpsborg kommune er med i et samarbeid med Husbanken, KS og ti andre kommuner med å skape fremtidens digitale løsninger for kommunale boliger for alle landets kommuner.

 • Klart for en annerledes TV-aksjon

  - Årets TV-aksjon blir en digital aksjon, det betyr at enda flere får muligheten til å bidra som bøssebærere, sier Linda Engsmyr. Hun er leder av kommunekomiteen for TV-aksjonen i Sarpsborg, og oppfordrer både private, skoleklasser, barnehager, lag og foreninger til å bli digitale bøssebærere.

 • Snakk med besteforeldre om brannsikkerhet

  Visste du at eldre er mye mer utsatt for å dø i brann? Torsdag 1. oktober er det FNs eldredag. Bruk anledningen til å ta en prat om brannsikkerhet med bestemor eller bestefar.

 • Om trening og arrangementer i kommunale haller

  Retningslinjene for trening og arrangementer i kommunale idrettsanlegg er nå oppdatert. Du finner dem her:

 • Nå kommer de kommunale avgiftene

  Kommunale avgifter for 4. kvartal 2020 sendes nå ut.

 • Formannskapsmøte torsdag 24. september

  Oppsummering av enkelte saker fra formannskapsmøtet torsdag

 • Jobbpendlere må testes

  Arbeidstakere i Norge, som bor i Sverige, Finland eller røde områder/land i EØS/Sveits skal testes. I denne saken finner du mer informasjon.

 • Nå skal barn og unge få direkte lokal informasjon om korona

  Barn og unge har behov for direkte lokal informasjon, å bli tatt på alvor, sett og inkludert i det forebyggende arbeidet som gjøres for å forhindre smittespredning av koronaviruset.

 • Ingen skoleskyss mandag

  Søndag gikk 3800 bussjåfører ut i streik etter at det ikke ble noen løsning i årets lønnsoppgjør. Som følge av dette vil det ikke bli skyss til skolene.

 • Skal vedta plan for vei og bane

  Kommunedelplanen for ny Sarpsbru og dobbeltspor på strekningen Borg bryggerier - Klavestad har vært på høring. Kommunedirektøren legger nå fram sin anbefaling av trasevsalg. Bystyret skal behandle planen i november.

 • -Karantener virker

  -Det store smitteutbruddet vi har hatt i Sarpsborg hadde blitt enda større om ikke innbyggerne våre hadde tatt karantene på alvor. Da kunne vi også mistet kontrollen. Det viser viktigheten av at alle følger karantenebestemmelsene.

 • Gjennomgang av Virksomhet alternative skolearenaer

  Rambøll Management Consulting har på oppdrag fra Sarpsborg kommune gjennomført en vurdering av Virksomhet alternative skolearenaer. Bakgrunnen er økende etterspørsel etter virksomhetens tilbud og tjenester.

 • Støtte til kultur- eller idrettsanlegg

  Planlegger foreningen deres å søke om støtte til nytt kultur-, idretts- eller nærmiljøanlegg? Eller trenger dere midler til rehabilitering, ombygging eller utvidelse av eksisterende lokaler/anlegg?

 • Full åpningstid i kommunale barnehager utsettes

  Det var planlagt å gjeninnføre full åpningstid i de kommunale barnehagene fra midten av september. Men dette blir nå utsatt til 28. september, grunnet smittesituasjonen i kommunen.

 • Tilbakebetaling av kostpenger i SFO

  Siden SFO gjenåpnet i slutten av april, har det ikke blitt servert mat ved skolefritidsordningene i kommunen. Foresatte vil derfor få tilbakebetalt alle kostpenger innen utgangen av 2020.

 • - Ingen hadde symptomer

  Smitteutbruddet i Sarpsborg og Fredrikstad knyttes til arrangementer ved trossamfunnet Al-Ghadir i Sarpsborg. Forstanderen sier at ingen av deltakerne på arrangementet hadde symptomer på smitte og at han ønsker å bidra til å begrense smitten så mye som mulig.

 • Koronatestsenter

  Sarpsborg kommunes koronatestsenter har tre funksjoner. Vi besvarer telefon fra deg som mistenker at du er smittet av koronavirus, vi tester for koronasmitte og jobber med smitteoppsporing.

 • Stort smitteutbrudd

  Ni personer testet positivt for korona i Sarpsborg tirsdag. De fleste kan spores tilbake til et religiøst arrangement. De siste dagene har 42 personer fra det samme miljøet i Sarpsborg og Fredrikstad fått påvist korona. Det har blant annet ført til omfattende karantene i barnehager, skoler og helseinstitusjoner.

 • Nå kan du bestille time for koronatest på nett

  Hvis du mistenker at du er smittet av koronaviruset, anbefaler vi at du bestiller time for test via et elektronisk skjema.

 • Slik har vi det i Sarpsborg

  Lurer du på hvordan det egentlig står til i kommunen vår? Hvilke muligheter og utfordringer forventer vi i framtida?

 • Klagebehandling eiendomsskatt

  Har du klaget på eiendomsskatten som ble satt i forbindelse med omtakseringen i kommunen? Klagebehandlingen er godt i gang - men vil ta noe tid.

 • Dette er prisvinnerne

  Frivillighetsprisen, kulturprisen, kulturstipendet og idrettsstipendet ble delt ut under åpningen av Sarpsborg scene fredag kveld. - Dette er virkelig verdige vinnere, sier leder av juryen, Therese Thorbjørnsen.

 • Når skal barnehagebarn og elever holdes hjemme?

  Dette spørsmålet er det kanskje mange foreldre som lurer på i disse dager. Her finner du rådene som gjelder for når barn skal holdes hjemme fra barnehage og skole:

 • Prøver du å ringe koronatelefonen?

  Kanskje du kan få svar på det du lurer på andre steder?

 • Nytt testsenter på "Sirkustomta"

  Sarpsborg kommune har bestemt seg for å flytte testsenter for korona fra Helsehuset til "Sirkustomta" ved Sarpsborg stadion for å kunne teste inntil 5 prosent av befolkningen i løpet av én uke, og da trenger vi større plass.

 • Arrangementer og private samlinger

  Skal du samle flere personer, er det regler du må følge - både hvis du skal ha private eller offentlig arrangement eller en privat samling.

 • Anbefaler bruk av munnbind

  Der det kan være vanskelig å holde 1 meter avstand til andre, er det nå anbefalt å bruke munnbind. Men avstand er fortsatt det viktigste du kan gjøre for å forebygge smitte!

 • Nytt om testing, karantene og gule land

  Regjeringen har gjort flere endringer i regler for testing, karantene og utenlandsreiser.

 • Ny arealplan

  Onsdag fikk politikerne i Sarpsborg presentert forslag til ny arealplan.

 • Redusert åpningstid og mange har hjemmekontor

  Skal du ha et møte med noen som jobber i rådhuset, må dette avtales på forhånd. Servicetorget er åpent mandag til fredag kl. 10.00-14.00.

 • Ber helsearbeidere unngå å reise til andre land nå, hvis det ikke er helt nødvendig

  Jobber du innen helse og i direkte kontakt med pasienter/brukere, ber helsesjef Øivind Werner Johansen deg om ikke å reise til utlandet.

 • Testing av helsepersonell som har vært utenfor Norge

  Ansatte i helsetjenesten, som har vært i «grønne» regioner/land utenfor Norge de siste 10 dagene, bør testes før de skal tilbake til jobb. Dette gjelder fra og med 05.08.2020, og har ikke tilbakevirkende kraft.

 • Helsepersonell må testes

  For å hindre koronasmitte til pasienter i kommunens helsetjenester, har Sarpsborg kommune bestemt at helsepersonell som har vært på ferie i utlandet skal testes før de begynner i jobb. Det gjelder etter besøk i såkalte «grønne land» utenfor Norden.

 • Ekstraordinært møte - Utvalg for plansaker

  Én sak skulle behandles i Utvalg for plansaker onsdag 22. juli. Utvalget skulle vedta om Sports-Medisinske produkter Norge AS skal ilegges forelegg om å avvikle bruken av lokalene i St. Marie gate 42 som treningssenter.

 • -Vi må stå sammen etter tragedien

  Tirsdag kveld ble Sarpsborg-samfunnet rammet av en tragisk hendelse. Det er i slike situasjoner vi må stå sammen for at Sarpsborg fortsatt skal være og oppleves som en trygg by.

 • Minneord over Marianne Haugen

  Det var Marianne Haugen (54) som døde i knivangrepet i Sarpsborg sent tirsdag kveld. Hun jobbet som helsefagarbeider i Boveiledning Skjeberg. Her kan du lese minneord over Marianne Haugen.

 • -En grufull hendelse

  -Dette er en grufull hendelse som berører oss alle. Våre tanker går til ofre og pårørende, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje etter knivangrepene sent tirsdag kveld. Sarpsborg kommunes kriseteam er i beredskap og bistår der det er behov.

 • Her kan du låne gratis utstyr til sommeraktiviteter

  Skattkammeret låner ut gratis utstyr til alle. Nå har kommunen gitt de 30.000 kroner ekstra for å kjøpe inn enda mer utstyr.

 • Reduserte leiepriser i koronatiden

  Sarpsborg kommune har vedtatt reduserte priser på utleie av kommunale bygg i forbindelse med koronakrisen. Prisene reduseres med mellom 40 og 60 prosent.

 • Redusert gebyr for Sarpsborg 08

  Sarpsborg kommune reduserer byggesaksgebyret for Sarpsborg 08

 • - Ta flåttvaksinen

  Ann Helen Bjørge ved vaksinasjonskontoret i Sarpsborg anbefaler flere å ta flåttvaksinen.

 • -Ring før du oppsøker legevakten

  Trenger du hjelp fra legevakten, er det svært viktig at du ringer for å avklare situasjonen før du kommer dit.

 • Redusert gebyr for Pretec

  Bedriften Pretec har klaget på byggesaksgebyret fra Sarpsborg kommune. Nå er saken gjennomgått på nytt og et redusert gebyr er fastsatt.

 • Godtar bot

  Sarpsborg kommune har fått en bot på 400.000 kroner for å ha tillatt bygging i et område med kulturminner. Formannskapet vedtok i dag å godta boten. -Kommunen har gjort nødvendige tiltak etter denne saken og dermed redusert faren for en gjentakelse, sier direktør samfunn, Sigmund Vister.

 • Korona

  På denne siden finner du informasjon og råd om koronaviruset.

 • Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til integreringstiltak - inviterer til informasjonsmøte