>Nyheter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nyheter

  • Innovasjonsteam skal hjelpe med kulturbygging i Østre bydel

    Østre bydel i Sarpsborg har en rekke utfordringer, som med statlige midler til områdesatsningen og gjennom deltakelse i innovasjonsprogrammet Gnist skal rustes for framtiden. Nå er det klart at et innovasjonsteam skal hjelpe kommunen med å utforske nye og bærekraftige muligheter for bydelen.

  • Ingen tegn til blågrønnalger - men følg med

    Mandag ble det gjennomført en ny befaring både ved Isesjø/Bodalstranda og ved Tunevannet. Da var det ikke lenger tegn til oppblomstring av blågrønnalger.

  • Innfører boligsoneparkering i Kruseløkka øst og vest

    Sarpsborg kommune jobber systematisk med etablering av boligsoner rundt Sarpsborg sentrum. I områdene Kruseløkka øst og vest blir det fra og med 1. juni innført boligsoneparkering. Dette bidrar til å skape et tryggere trafikkbilde og bedre bomiljø.