>Bekymret for lave vaksinetall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bekymret for lave vaksinetall

Publisert: 01.12.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Influensasmitten øker, og det haster med å vaksinere seg. -Altfor få barn og ungdom i risikogruppene er vaksinert, sier kommuneoverlege Torunn Søland. Nå holder vaksinasjonssenteret langåpent to kvelder før jul.

Folkehelseinstituttet (FHI) viser til lav vaksinasjonsdekning blant barn med risikofaktor, eldre, helsepersonell og andre risikogrupper. Kommuneoverlege Torunn Søland i Sarpsborg tror mange kanskje ikke har helt oversikt eller tenker over at de tilhører risikogrupper. Barn og ungdom med sykdom som for eksempel astma, epilepsi og diabetes tilhører risikogrupper hvor det å bli syk med influensa kan utgjøre en ekstra risiko.

Se temaside om influensa hos FHI

Torunn Søland- Det er veldig viktig at de vaksinerer seg, og det haster, sier Søland. Hun deler bekymringen til FHI, for også i Sarpsborg er det langt flere med risikofaktorer som burde vært vaksinert. Særlig gjelder dette de aller yngste, hvor det foreløpig ikke har vært god respons på tilbudet om influensavaksine. Kommunen tilbyr også nesespray-vaksinen Fluenz Tetra, som er beregnet på barn.

Utvider åpningstiden

Vaksinasjonssenteret i Valaskjold omsorgssenter holder åpent hverdager mellom klokken 08.30 og 15.00, og det er ikke nødvendig å forhåndsbestille tid. I et forsøk på å nå flere som hittil ikke har tatt turen til vaksinasjonssenteret, utvides åpningstiden slik at det holdes åpent til kl. 20.00 torsdag 8. og 15. desember.

-Det kan kanskje gjøre det enklere for en del å få til å møte opp, tror Søland. Helsepersonell, medarbeidere i oppvekst og andre som vil ta vaksinen kan også møte opp.

Tidligere enn normalt 

Influensaviruset endrer seg fra år til år, og i år er det ventet et virus som vi har lite beskyttelse mot. Etter flere år med pandemi er det lav immunitet blant befolkningen, og da særlig hos barn.

I uke 47 var influensa økende, og selv om forekomsten fortsatt er lav, øker det raskt. FHI venter en bølge tidligere enn normalt, noe som kan bety at influensasesongen er i full gang de siste ukene av året. FHI oppgir at virusovervåkningen viser at det influensaviruset som nå dominerer, er et virus som i større grad smitter små barn enn andre influensavirus.

- Det er lurt å ikke drøye med å la seg vaksinere, for det tar også inntil to uker fra vaksinering til forventet effekt, påpeker Torunn Søland.

Se mer informasjon om influensavaksinering her.

Det er fortsatt mulig å ta oppfriskningsdose eller grunnvaksinering av koronavaksine, og personer i risikogrupper oppfordres til å vurdere dette. Denne tilbys også ved vaksinasjonssenteret.

Her kan du lese mer informasjon om koronavaksinering.

Influensavaksine til risikogrupper

FHI anbefaler følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten, svinerøktere og andre som bor sammen med personer med immunsupprimerte anbefales også vaksine.