>Kunstgress og vanningsanlegg på Sarpsborg stadion oppgraderes

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kunstgress og vanningsanlegg på Sarpsborg stadion oppgraderes

Publisert: 18.04.2024 Av: Ole Christian Foss

Det blir lagt nytt kunstgress og gjort en oppgradering av vanningsanlegget på Sarpsborg stadion i løpet av året. Det bestemte bystyret i sitt møte i dag.

Eliteserieklubben Sarpsborg 08, som bruker stadion, har vært tydelige på at det må bli gjort noe med både kunstgressmatta og vanningsanlegget i løpet av året. Klubben har vist til at vanningsanlegget er gammelt, og at kunstgresset trengs å byttes ut. Kunstgresset ble sist skiftet i 2019, og skal ha en antatt levetid på ca 5 år ved høy belastning. Kunstgresset brukes av en rekke lag, og i noen grad av skoler.

Gressmatta ble godkjent av FIFA for elitespill i 2023, og det var opprinnelig ikke bevilget midler til en ny gressmatte i årsbudsjettet som politikerne har vedtatt.
I etterkant av den politiske behandlingen av handlingsplan og budsjett gikk imidlertid ledelsen i Sarpsborg 08 i dialog med kommunen om utfordringene med dagens kunstgress og vanningsanlegg. Ordfører ba videre kommunedirektøren om å på nytt vurdere muligheten for nytt kunstgress og vanningsanlegg inneværende år.

Les alle dokumenter i saken her.

Vanningsanlegget

Dagens vanningsanlegg er gammelt, og gressmatta blir dermed ikke tilstrekkelig vannet i løpet av kamp eller trening. Dette medfører stor risiko for skader på spillerne, ifølge Sarpsborg 08. Klubben har også argumentert med at Norges Fotballforbund kan velge å ikke legge landskamper for yngre lag til Sarpsborg stadion som følge av risikoen. Normalt er det 3-4 slike arrangement årlig, som er en god inntektskilde og god omdømmebygging for byen og kommunen.

Gressmatta

Om den ikke skiftes ut nå, må kunstgressmatta sannsynligvis skiftes i forbindelse med sesongen 2025. Det kan være problematisk å skifte ut kunstgresset vinterstid, og det kan videre medføre at nytt kunstgress ikke vil være på plass til seriestarten, noe som kan bety at Sarpsborg 08 vil måtte spille en eller flere hjemmekamper på en annen stadion.

Kommunedirektøren anser i sitt saksfremlegg til politikerne at så lenge Sarpsborg kommune er eier av Sarpsborg stadion, må kommunen sørge for at anlegget kan brukes til eliteseriefotball.

Bystyrets politikere inntok talerstolen flere ganger under behandlingen av saken, og miljø var et viktig tema. 

Miljøpartiet De Grønne og Rødt fremmet sammen forslag om at det i videre dialog mellom kommunen og Sarpsborg 08 må ses på muligheten for en mer miljøvennlig løsning enn gummigranulat, med sikte på en avklaring i god tid før neste utskifting av kunstgresset. 

Se hele debatten her.

Ved avstemming bestemte politikerne at kunstgresset på Sarpsborg stadion skal byttes i løpet av 2024, og at det bevilges 5 millioner kroner til dette formålet. Bevilgningen finansieres ved bruk av 4 millioner kroner fra et disposisjonsfond som ikke er formålsbestemt, samt 1 million kroner i merverdiavgiftskompensasjon. Virksomheten “Eiendom” får tilsvarende økning i rammen.

Også tilleggsforslaget fra MDG og Rødt om å gå i dialog om mer miljøvennlige løsninger i forkant av neste utskiftning av kunstgresset, ble vedtatt. 

Når det gjelder banens vanningsanlegg ble det bestemt at dette skal oppgraderes som en investering i 2024. Pengene flyttes fra det som opprinnelig var bevilgning til tilbygg/carport ved brannstasjonen.

Bystyret bestemte videre at kommunedirektøren skal gå i dialog med Sarpsborg 08 for å etablere en ordning der klubben i større grad bidrar til å finansiere framtidig utskifting av kunstgress på Sarpsborg stadion, med mål om å inkludere dette i forslaget til handlingsprogram for perioden 2025-2028.

Les mer om saker som ble behandlet i bystyret 18. april i denne saken: Dette bestemte bystyret.