>Dette ble bestemt i bystyret 18. april

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette ble bestemt i bystyret 18. april

Publisert: 18.04.2024

Bystyret behandlet flere saker i sitt møte 18. april. Her kan du lese om noen av dem.

Du finner alle dokumenter og full oversikt over sakene som ble behandlet i bystyremøtet her.  

Oppdatert om status ved renseanlegget

Arbeidet med nye Alvim renseanlegg og transportetapper knyttet til dette, er i rute.
Det fikk bystyret vite i forbindelse med saken om status og økonomisk ramme for rensanlegget.

Prosjektet følger hovedfremdriftsplanen og i rute for å nå sluttfristen den 31.12.2026.
Oppdaterte kalkyler som Norconsult har laget på vegne av kommunen viser også fortsatt at bevilget ramme på 1,3 milliarder kroner er tilstrekkelig, og at det ikke er grunnlag for å endre prosjektrammen på det nåværende tidspunkt.
Politikerne fikk også vite at 6 av 17 utførelseskontrakter tilhørende prosjektet er inngått, og at prosjektering av de øvrige 11 utførelseskontraktene pågår.

Prosjekt Alvim renseanlegg er delt i to delprosjekt. Delprosjekt 1 som omfatter det som foregår innenfor tomten til dagens renseanlegg og delprosjekt 2 som omfatter VA-transportetappene inn til og ut fra renseanlegget. I tillegg skal det foretas oppgradering av pumpestasjoner, etablering av dykkermagasin og mikrokraftverk.

Les mer om renseanlegget på www.sarpsborg.com/renseanlegg

Se debatten om renseanlegget her.

Kutter i kulturbudsjettet

Politikerne ba opprinnelig om at kutt på 1 million kroner i kulturbudsjettet i 2024 og 2 millioner kroner i 2025. Kommunedirektørens forslag til innsparinger fikk ikke politikernes støtte. Flere av de foreslåtte kuttene ønsket ikke politikerne å være med på, og bystyret endringsforslaget som fikk flertall i formannskapet, og gikk inn for å redusere innsparingen med 395.000 kroner i 2024 og 730.000 kroner neste år.

Les mer om kutt i kulturbudsjettet og hva som opprettholdes:  Vedtok kutt i kulturbudsjettet

Se debatten om kulturbudsjettet her.

Nytt kunstgress og oppgradert vanningsanlegg

Det blir lagt nytt kunstgress og gjort en oppgradering av vanningsanlegget på Sarpsborg stadion i løpet av året. Det bestemte bystyret i sitt møte i dag.

Les mer i denne saken: Kunstgress og vanningsanlegg på Sarpsborg stadion oppgraderes

Se debatten om Sarpsborg stadion her

Ingen endring ved Krisesenteret

Bystyret gikk enstemmig inn for å videreføre samme antall plasser ved Krisesenteret i Sarpsborg. Kommunedirektørens opprinnelige forslag om å redusere fra 10 til 8 plasser fikk ikke politikernes støtte. Dermed opprettholdes dagens drift, men kommunedirektøren kommer tilbake med en ny vurdering våren 2025.

Se debatten om krisesenteret her