>Samlet informasjon til pårørende

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Samlet informasjon til pårørende

Publisert: 01.02.2024 Av: Cecilie Sommer-Mathiesen

Det kan være vanskelig og krevende å være pårørende, og kommunen har samlet nyttig informasjon rettet mot pårørende på egne sider.

Det er mye informasjon som kan være aktuelt og relevant i rollen som pårørende, men det kan også være vanskelig å finne fram. I fjor høst fikk Sarpsborg kommune tilskudd på 535.000 kroner til prosjektet "Sammen skaper vi godt og systematisk pårørendearbeid i Sarpsborg". God informasjon og veiledning er også ett av innsatsområdene i handlingsprogrammet for avlastning og pårørendestøtte, som skal til politisk behandling denne våren.

Se også: Over 500.000 kroner til pårørendearbeid

Voksne og barn som pårørende

På kommunens nettside var det fra før mye informasjon for pårørende, men ett av tiltakene har vært å få på plass en nettside som samler mye nyttig pårørendeinformasjon slik at det blir enklere å finne fram. Siden kom på plass før årsskiftet. På den nye nettsiden som er inndelt i informasjon til barn som pårørende og voksne som pårørende, gis det både en oversikt over kommunens tilbud og tilbud fra andre. I tillegg er det lenker til nasjonale pårørendesider.

Her er nettsiden www.sarpsborg.com/parorende

- De fleste vil være pårørende en eller flere ganger i løpet av livet og mange pårørende gjør en enorm innsats. Det er viktig at vi anerkjenner pårørende som en ressurs, sier Marianne Syverstad som er koordinator friskliv, læring og mestring i Sarpsborg kommune. 

Barn med funksjonsnedsettelse

En side med informasjon til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelse, har også fått en oppfriskning og utvidet innhold nå på nyåret. Nettsiden har en oversikt over kommunens tjenester, lenker til brukerorganisasjoner, nyttig informasjon om barn med funksjonsnedsettelse og andre pårørendesider.

- Vi håper nettsiden kan være til hjelp for pårørende til barn med funksjonsnedsettelse, og at den gjør det enklere å finne fram til informasjon de trenger, sier rådgiver Mona Jansen.

Her er nettsiden barn med funksjonsnedsettelse