>Sammen skal de skape en trygg debatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sammen skal de skape en trygg debatt

Publisert: 01.09.2023

Politikere i formannskapet med flere har nå skrevet under en avtale om at de skal ha en trygg debatt, de skal være gode rollemodeller og jobbe mot hatefulle ytringer.

Nylig la kommunesektorens organisasjon (KS) fram en rapport som viser at flere av politikerne som mottar hets eller trusler, unnlater å delta i debatter og mange av dem slutter. Det ønsker ikke Sarpsborg kommune. Derfor var det forrige uke et møte med dette som tema, og mange politikere har nå skrevet under en avtale om at de sammen skal jobbe for en trygg og god debatt i Sarpsborg.

Sarpsborg skal være et trygt og godt hjemsted

«Sarpsborg skal være et godt og trygt hjemsted for alle. I Sarpsborg arbeider vi mot hatefulle ytringer, og for et styrket demokrati. Sammen skaper vi trygg debattkultur gjennom levende politiske meningsutvekslinger med respekt for hverandre», slik starter innledningen i erklæringen som nå er underskrevet av politikere.

I erklæringen står det at ytringsfriheten er vernet av grunnloven, og står sterkt i vårt land. Noen hatefulle ytringer er forbudt etter norsk lov, andre kan skape alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og vårt samfunn.

Det skal være rom for ulike meninger uten hat eller hets. Våre stemmer skal møtes med respekt, og ikke ties bort. En utrygg debattkultur er en trussel for vårt demokrati.

Det står også at de forplikter seg til være gode rollemodeller, og arbeider for at alle kan delta i den offentlige debatten uten å bli utsatt for hets og hatprat.

- Viktig at vi skaper en god kultur sammen for at det skal være trygt å ytre seg i det offentlige rom og i den politiske debatten, og samtidig selv være gode forbilder. Skal vi ha et levende demokrati må det være for alle, og en god huskeregel er alltid å ta ballen, og ikke spilleren, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

I erklæringen står det også listet opp en del punkter for hvordan de vil ha det:

  • Trygg debatt uten hat og trusler både i det offentlige rom og på nett
  • Økt bevissthet rundt konsekvensene av hatefulle ytringer og hatprat
  • Arbeide for å skape trygghet og respekt for våre politiske kollegaer
  • Trygge arenaer for dialog og medvirkning i den politiske debatten
  • Respektfulle meningsutvekslinger som skaper trygg debattkultur
  • Et styrket lokaldemokrati

Sarpsborg som by er medlem i nettverkene Nordic Safe Cities for storbyer i Norden, og i Trygg By Norge som står sammen for trygge byer uten hat, og for å styrke demokratiet. 
Les mer om Nordic safe cities-samarbeidet her.

Ungdomsrådet, politi, kommunen og frivillige organisasjoner jobber sammen mot hat og radikalisering for å skape trygg by og møteplasser. De har et eget prosjekt Ung Motkraft. 
Les mer om Ung Motkraft her.