>Informasjon om kommunale avgiftene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Informasjon om kommunale avgiftene

Som boligeier må du betale for jobben kommunen gjør med blant annet å sikre at du har rent vann i springen, og at søppelet ditt blir hentet. Dette betaler du for gjennom de kommunale avgiftene.

Du kan selv bestemme om du vil ha faktura fire ganger i året, eller om du vil få faktura en gang i måneden i stedet. Du finner mer informasjon om dette litt lenger ned i denne saken. 

Dyrere tjenester, strengere krav

En prisøkning på kommunale tjenester har vært varslet over hele landet og over flere år. Samtidig som tjenestene blir dyrere å levere, stilles det også stadig strengere krav til kommunene i landet. Blant annet til forsyningssikkerhet av vann og rensing av kloakk og avløp. De store investeringene som har vært gjort, som pågår og som planlegges de neste årene for å skifte ut et gammelt og aldrende ledningsnett, medfører større økninger enn normalt. Kommunen utvider og oppgraderer også Alvim renseanlegg for å tilfredsstille rensekravene og ivareta den kapasitetsmessige økningen i befolknings- og næringsutviklingen.

Vann-, avløps- og renovasjonstjenesten, samt feiertjenesten, finansieres etter selvkostprinsippet. Det betyr at du som innbygger betaler det tjenesten koster, uten at kommunen tjener noe ekstra penger på det. De siste årene er det også blitt mye strengere miljøkrav innen avfall og renovasjon, og alle kommuner er blant annet pålagt kildesortering av matavfall.

Sarpsborg hadde i 2022 om lag 3 700 kr lavere kommunale avgifter enn gjennomsnittskommunen.

Hva betyr dette for deg?

Hvor mye din husholdning må betale i kommunale avgifter avhenger av flere ting. Nederst i denne saken vil du se eksempler på hva det vil kunne koste i kommunale avgifter for ulike boliger og leilighet i Sarpsborg i 2024, sammenlignet med 2023.
Det er to tabeller; En med de nye 2024-prisene, og en med 2023-priser.

4 store fakturaer, eller 12 litt mindre?

Husk at kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut på samme faktura. Faktura og fakturagrunnlag finner du via Min side, oppe i høyre hjørne på www.sarpsborg.com.

Du kan selv velge om du vil ha faktura fire ganger i året, eller om du vil få faktura en gang i måneden i stedet.
Totalutgiftene dine vil bli de samme uansett, men mange synes det er lettere å få månedlig faktura med flere lavere beløp i stedet for fire store.

1. termin - 25. mars
2. termin - 25. mai
3. termin - 25. august
4. termin - 25. oktober

Dette kan du endre på Min side, oppe i høyre hjørne på www.sarpsborg.com. Logg deg inn og velg deretter "Min eiendom" og velg aktuell eiendom, før du til sist velger "Fakturahyppighet". Alle fakturaene har betalingsfrist 25. i hver måned.

Når du har endret fra 4 til 12 terminer, vil beløpet for første faktura du mottar etter dette avhenge av hvilken dato du endret. Den første fakturaen kan inkludere beløpet for 2 eller 3 måneder. Deretter vil du motta faktura for hver måned. Disse sendes ut forskuddsvis. Faktura for januar sendes ut i slutten av desember, faktura for mars sendes ut i februar, for april i mars og så videre.

Vannmåleroppgjør i mars

I slutten av februar hvert år mottar innbyggerne våre fakturaen som for enkelte kan være høyere enn øvrige kommunale fakturaer gjennom året. Fakturaen vil kunne være stor, også for de som deler opp i månedlige fakturaer.  

Faktura i mars, med forfall 25.03.24 inneholder nemlig det årlige vannmåleroppgjøret.
Hvert år forskuddsbetaler man for et forventet forbruk av vann og avløp. På mars-fakturaen avregnes det som er forskuddsbetalt mot det faktiske forbruket ditt i fjor. Det du har brukt av vann og avløp i fjor, danner grunnlaget for ny innbetaling for det  innværende året.

Faktura for mars vil hvert år også inneholde posten «Antatt forbruk vann og avløp i år» fra 01.01- 31.03 og vil derfor også kunne være noe høyere for enkelte innbyggere.
Dette har ikke vært fakturert på faktura for januar og februar for de som har månedlig faktura.

Legg merke til at postene som tidligere het «A-konto» nå har fått en enklere og tydeligere beskrivelse, ved at vi har endret navn på postene til «Forventet forbruk (vann og avløp)» og «Fakturert forbruk (vann og avløp)».

Utsette eller dele opp fakturaer

Blir det så dyrt at du trenger hjelp? Fakturaen fra kommunen må betales, og betaler du ikke innen fristen blir kravet sendt til videre innfordring. Du kan imidlertid få hjelp dersom du har behov for å utsette eller dele opp fakturaen. 
Send en epost til kommunale krav (kommunalekrav@sarpsborg.com) hvor du forklarer situasjonen. Husk å merke e-posten med fakturanummer og navn på fakturamottaker, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Mer nyttig informasjon

Informasjon om fakturaer fra kommunen: www.sarpsborg.com/faktura
Spørsmål og svar om kommunale avgifter: Spørsmål og svar

Husk at du også kan se beløpet for neste faktura og oversikt over fakturaer de 3 siste år, ved å logge inn på «Min side» øverst til høyre på Sarpsborg kommunes nettsider. Velg deretter «Min eiendom», trykk så på eiendommen og gå videre inn på «eiendomsgebyrer».

Eksempler på hva det vil koste

 
Gebyr for ulike boligtyper 2024
Type gebyrEnebolig (120m2) uten vannmåler og stipulert forbruk(200m3)Enebolig med vannmåler og målt forbruk(150m3)Firemannsbolig med vannmåler og målt forbruk(100m3), felles pipe og avfallsbeholderLeilighet med felles vannmåler og gj. snittlig forbruk på 50 m3, nedgravd avfallsløsning
Vanngebyr, fast 1 960 1 960 1 960 1 960
Vanngebyr, variabelt 5 387 4 041 2 694 1 347
Vannmålergebyr   500    
Avløpsgebyr, fast 2 740 2 740 2 740 2 740
Avløpsgebyr, variabelt 8 341 6 255 4 170 2 085
Renovasjonsgebyr, fast 2 415 2 415 2 415 4 110
Renovasjonsgebyr variabelt (130 liter) 1 255 1 255 800  
Feiegebyr 640 640 160  
Sum 22 738 19 806 14 939 12 242
Økning fra året før 4 043 3 443 2 173 1 914

 

 
Gebyr for ulike boligtyper 2023
Type gebyrEnebolig (120m2) uten vannmåler og stipulert forbruk(200m3)Enebolig med vannmåler og målt forbruk(150m3)Firemannsbolig med vannmåler og målt forbruk(100m3), felles pipe og avfallsbeholderLeilighet med felles vannmåler og gj. snittlig forbruk på 50 m3, nedgravd avfallsløsning
Vanngebyr, fast 1 580 1 580 1 580 1 580
Vanngebyr, variabelt 4 330 3 248 2 165 1 083
Vannmålergebyr   400    
Avløpsgebyr, fast 2 165 2 165 2 165 2 165
Avløpsgebyr, variabelt 6 600 4 950 3 300 1 650
Renovasjonsgebyr, fast 2 260 2 260 2 260 3 850
Renovasjonsgebyr variabelt (130 liter) 1 175 1 175 750  
Feiegebyr 585 585 146  
Sum 18 695 16 363 12 366 10 328