>Spesialpedagogisk hjelp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Spesialpedagogisk hjelp

Publisert: 01.02.2024

PPT - pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning i barnehage, skole og voksenopplæring.

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom kurs og nettverk/veiledning til de ansatte.

Fagpersonene i PPT har fagbakgrunn som pedagogisk-psykologisk rådgiver, logoped og spesialpedagog. Alle ansatte i PPT har taushetsplikt.

Se mer informasjon om PPT i Sarpsborg kommune her.

Spesialpedagogisk hjelp i førskolealder

Ansvar og oppgaver som er tillagt Virksomhet spesialpedagogikk førskole:

  • Koordinering av barn med store hjelpebehov.
  • Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn (med og uten barnehageplass).

Se mer informasjon om spesialpedagogisk hjelp i førskolealder her.

Spesialpedagogisk hjelp i grunnskole

  • Koordinering av elever med store hjelpebehov.
  • Tilpasset opplæring og spesialundervisning av elever som er knyttet til forsterket tilbud.
  • Veiledning og koordinering av audiopedagogisk tilbud til elever med hørselstap.
  • Organisering og gjennomføring av spesialundervisning på grunnskolens område for voksne.
  • Bistand i vanskelige elevsaker som krever samarbeid med og hjelp fra andre instanser.
  • Saksbehandling av søknader om spesialundervisning for voksne.
  • Undervisning av voksne på grunnskolens område (regulert av opplæringsloven kapittel 4A)

Se mer informasjon om spesialpedagogisk hjelp i grunnskole og Sarpsfossen skole her.