Næringsutvikling

Næringsutvikling

Næringsutvikling i Sarpsborg

fra saga til science

Sarpsborg er en by med stolte industritradisjoner som strekker seg helt tilbake til sagbrukstiden på 1600-tallet. Den gang som nå danner Sarpsfossen livsgrunnlaget for avansert prosessindustri basert på grønn, fornybar energi, men de siste 30 årene er forsknings- og utviklingsarbeid i verdenstoppen vært vel så avgjørende. Sarpsborgsamfunnet kan og forstår verdien av å ha et levende, konkurranse- og omstillingsdyktig næringsliv.

Næringsutvikling