Næringsutvikling

Næringsutvikling

Næringsutvikling i Sarpsborg

fra saga til science

Sarpsborg er en by med stolte industritradisjoner som strekker seg helt tilbake til sagbrukstiden på 1600-tallet. Den gang som nå danner Sarpsfossen livsgrunnlaget for avansert prosessindustri basert på grønn, fornybar energi, men de siste 30 årene er forsknings- og utviklingsarbeid i verdenstoppen vært vel så avgjørende.

Sarpsborgsamfunnet kan og forstår verdien av å ha et levende, konkurranse- og omstillingsdyktig næringsliv.

Les mer om Sarpsborg og vår historie.

Vil du etablere en ny bedrift i Sarpsborg?

Skal du starte bedrift i Sarpsborg eller i Søndre Viken, kan vi hjelpe deg med mye. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med oss som jobber med næringsutvikling. Nettverket vårt er stort og vi kan veilede deg gjennom næringslivet i Sarpsborg.

En rekke virksomheter jobber for folk som ønsker å starte egen virksomhet.

Her er en oversikt over offentlige veiledere for etablerere.

Vertskap for næringslivet

Sarpsborg kommune er kjent for å være en næringsvennlig kommune. Det er noe vi vil fortsette å være i framtiden. Næringsenheten bistår næringslivet i spørsmål knyttet til lokalisering/relokalisering, areal, infrastruktur, kraft, osv. I tillegg kan næringsrådgiverne være et bindeledd mellom næringslivet og andre virksomheter i kommunen.

Les mer om kommunens næringsstrategi.

Kontaktinfo

Thomas Engh
tlf. 958 58 044
hovedkontakt vertsskap

Bjørn Skjervold
tlf. 917 91 482
næringsrådgiver forskning og innovasjon

Eirik Milde
tlf. 915 43 313
næringsrådgiver areal og transport

Les om planer og rappporter

Næringsutvikling