>Byutvikling i Sarpsborg sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Byutvikling i Sarpsborg sentrum

Publisert: 12.03.2024

Det er mye som skal skje i sentrum i årene som kommer. Målet for sentrumsutviklingen er at 40 prosent av nye innbyggere i Sarpsborg, skal bosette seg i sentrum. I tillegg ønsker vi at 40 prosent av nye arbeidsplasser, kommer i sentrum.

Bykraft

Det ble inn mot 1000-års jubileet i 2016 jobbet mye med tiltak i sentrum som bidro positivt til byutviklingen i Sarpsborg. Etter 1000-års jubileet var det behov for et nytt konkret mål å strekke seg etter. Bykraftsamarbeidet ble opprettet i 2017. Målet om å bli kåret til Norges mest attraktive by.

Bykraft er et samarbeid om bærekraftig byutvikling i Sarpsborg. Gjennom Bykraft jobber iSarpsborg, Sarpsborg næringsforening og Sarpsborg kommune sammen om å skape et levende og attraktivt bysentrum.

Mer om hvordan vi jobber med Bykraft

Hva gjør vi?

I Bykraft jobber vi blant annet med dette:

 • Informerer hverandre om tiltak og prosjekter i sentrum
 • Inspirerer og motiverer hverandre og drivere i sentrum
 • I fellesskap gjennomfører mindre og avgrensede tiltak og prosjekter for byutvikling

Handlingsplanen for 2024 finner du her. Denne viser aktiviteter og prosjekter som det jobbes med i Bykraft.

Se tidligere årsrapporter for hva det har blitt jobbet med i Bykraft her:

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Laila Vestby eller Elise Moen 

Pågående utviklingsprosjekter i sentrum

Det pågår mange utviklingsprosjekter i sentrum i dag, både private initiativ, offentlige initiativ og samarbeidsprosjekter. 

Kartet viser utviklingsprosjekter i sentrum. Gul = under utbygging/byggesak og grønn = under regulering/ferdig regulert. Nedenfor er litt mer info om hvert enkelt prosjekt. Klikk på et punkt og du får opp en beskrivelse av prosjektet.

Prosjekter under bygging

Granskvartalet, kvartal 273

Illustrasjon: BAS Arkitekter 

 • Forretning, kontor, servering og tjenesteyting
 • 9 400 kvadratmeter bruksareal (370-470 arbeidsplasser)
 • Ivaretar historisk identitet ved å gjenskape deler av gammel fasade i ny bebyggelse
 • Passasjer gjennom kvartalet
 • Tiltakshaver: Betongbygg Eiendom AS
Sarpsborg bibliotek

 • Det nye biblioteket bygges ved siden av det eksisterende
 • Tiltakshaver: Sarpsborg kommune

Les mer om det nye biblioteket her

Byhaven, kvartal 302

Illustrasjon: Mad arkitekter

 • Boligblokker med forretning/tjenesteyting i 1. etasje
 • Ca. 100 boenheter
 • Tiltakshaver: Byhaven Sarpsborg AS
Kulås terrasse nord

Illustrasjon: BAS Arkitekter 

 • Boligblokk
 • Maks 10 boenheter
 • Tiltakshaver: Kulås terrasse 6 AS
Ny ambulansestasjon

Illustrasjon: Plus Arkitektur

 • Tilrettelegges for ny og moderne ambulansestasjon
 • Det etableres egen utkjøring for utrykningskjøretøy
 • Tiltakshaver: Sarpsborg kommune
Pellygata, Nils Hønsvalds gate og Asbjørn Halvorsens plass
 • Pellygata skal oppgraderes for å bedre fremkommeligheten for gående, syklende og kollektiv. Gaten skal samtidig forskjønnes med beplantning, og VA-anlegg skal oppgraderes
 • Den nordre delen av Nils Hønsvalds gate skal opparbeides som gågate samtidig som Pellygata oppgraderes
 • Haralds plass skal rustes opp og skulptur av Asbjørn Halvorsen skal utplasseres
 • Tiltakshaver: Sarpsborg kommune

Les mer om Pellygata-prosjektene her

Pellygata 40
 • Boligblokk med noe næring i 1. etasje
 • Ca. 20 boenheter
 • Tiltakshaver: Pellygata 40 AS
Enggata 46
 • 2 nye bolighus med flere enheter
 • Tiltakshaver: Enggata AS
Oskar Pedersens vei 7
 • Boligblokk med ca. 15 boenheter
 • Tiltakshaver: Bay Hansen Byggesak
Olav Haraldssons gate 114:
 • 2 nye bolighus med flere enheter
 • Tiltakshaver: Witnes Eiendom AS
Dronningens gate 45
 • 3 nye bolighus med flere enheter
 • Tiltakshaver: Dronningens gate 45 Sarpsborg AS
Kruses gate 34 
 •  Nytt bolighus med flere enheter
 • Tiltakshaver: Eriksen Eiendom Øst As
Dronningens gate 69
 • Boligblokk med ca. 20 boenheter
 • Tiltakshaver: Damago As

Prosjekter med vedtatt reguleringsplan

Børsandhjørnet
 • Reguleringsplan vedtatt i 2022
 • Bolig og øvrig sentrumsformål
 • Sikrer verneverdig bebyggelse
 • Ca. 41 boenheter
 • Tiltakshaver: SKB eiendom AS
Kvartal 64

Illustrasjon: BAS Arkitekter AS

 • Reguleringsplan vedtatt i 2023
 • Bolig, forretning, kontor, servering og tjenesteyting
 • Ca. 150-180 boenheter
 • Fellesfunksjoner i 1. etasje og næring mot Rosenkrantzgate
 • Passasje gjennom kvartalet
 • Mindre møteplass/torg på hjørnet Astridsgate/Rosenkrantzgate
 • Tiltakshaver: Kvartal 64 AS
Kvartal 37

Illustrasjon: Link arkitektur

 • Reguleringsplan vedtatt i 2023
 • Boligblokker og forretning/tjenesteyting/kontor
 • Ca. 60 boenheter
 • Tiltakshaver: Solbyen utvikling AS
Parkering Torsbekkdalen

Illustrasjon: Plus arkitektur

 • Reguleringsplan vedtatt i 2023
 • Langtidsparkering
 • Ca. 260 plasser
 • Tiltakshaver: Sarpsborg kommune

Reguleringsplaner som utarbeides

Astridsgate 26
 • Reguleringsplan i oppstartsfase
 • Boligblokk med ca. 50 leiligheter
 • Tiltakshaver: Witor Entreprenør AS
Pappen

Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter, JAJA Architects og Dronninga landskapsarkitekt 

 • Områderegulering pågår, planforslag på høring høsten 2023
 • Legger til rette for ny bydel med bolig, næring og kultur
  • 700-725 boenheter
  • 14 500 kvadratmeter kontor
  • 12 500 kvadratmeter sentrumsformål (fleksibelt)
 • Tiltakshaver: Pappen Utvikling AS, co/Betongbygg Eiendom AS
Rosenkrantzgate og nytt reisetorg

 • Ny grønn hovedgangakse mellom gågata og stasjonsområdet
 • Reisetorg med bedre overgang mellom buss, sykkel og tog
 • Forventet vedtatt våren 2025
 • Tiltakshaver: Sarpsborg kommune

Les mer om Rosenkrantzgate og nytt reisetorg her

Korsgata 42
 • Arbeidet med reguleringsplan pågår
 • Transformere og fortette tidligere trafikkstasjon/bensinstasjon til boligbebyggelse med forretning i underetasjen
 • Ca. 50 boenheter
 • Tiltakshaver: Skolt Eiendom AS
Grandhjørnet, kvartal 62 B

Illustrasjon: Dark arkitekter

 • Arbeidet med reguleringsplan pågår
 • Boligblokker og forretning, kontor og tjenesteyting
 • Ca. 44 boenheter
 • Aktive fasader mot gatene
 • Passasjer til bakgården
 • Tiltakshaver: Grand Terrasse AS
Kvartal 256

Illustrasjon: LPO arkitekter

 • Arbeidet med reguleringsplan pågår
 • Sikre et grønt indre gårdsrom med passasjer
 • Kontor, næring/forretning og bolig
 • Det planlegges en restaurering av Korsgata 3 (det lille hvite huset)
 • Tiltakshaver: SBB Samfunnsbygg as og SKB Eiendom as
Kvartal 304

Illustrasjon: Dyrvik og JAJA Architects

 • Arbeidet med reguleringsplan pågår
 • 5 boligblokker med noe næring i 1. etg mot Korsgata og Storgata
 • Ca. 70 boenheter og 200 kvadratmeter næringsareal
 • Grønt indre gårdsrom
 • Tiltakshaver: Betongbygg eiendom AS
Torggata 2

Illustrasjon: KB arkitekter

 • Arbeidet med reguleringsplan pågår
 • Nytt bolig og forretningsbygg
 • Ca. 45 boenheter
 • Tiltakshaver: Torggata 2 Sarpsborg AS
Sefa, kvartal 54

Illustrasjon: Plus arkitektur

 • Arbeidet med reguleringsplan pågår
 • Boligblokker med kafe og treningssenter
 • Grønt offentlig byrom
 • Tiltakshaver: Sefa Park AS
Ny sarpsbru
 • Arbeidet med reguleringsplan pågår
 • Ny Sarpsbru skal ligge like nord for dagens veibru over Glomma
 • Hensikten er å bedre forholdene for buss og myke trafikanter over Glomma
 • Planlegges med to kjørefelt og to kollektivfelt
 • Tiltakshaver: Fylkeskommunen

Les mer om ny sarpsbru her

Dovregata, del av kvartal 345 
 • Reguleringsplanen er i oppstartsfasen
 • Boligblokk med ca. 10-12 boenheter
 • Tiltakshaver: Edge Property  
Gitexgården, kvartal 81
 • Reguleringsplanen er i oppstartsfasen
 • Blokkbebyggelse med ca. 50 boenheter og noe næring i 1. etasje
 • Tiltakshaver: Gårdsinvest AS 
Kvartal 265
 • Reguleringsplanen er i oppstartsfasen
 • Boligblokker med mulighet for noe næring i 1. etasje
 • Tiltakshaver: Solid Eiendom AS
Vannverkveien 5 og 7
 • Reguleringsplanen er i oppstartsfasen
 • Planlegges tre boligblokker med til sammen ca. 20 boenheter
 • Tilrettelegges for utbedret tursti mot Glengshølen
 • Tiltakshaver: Gaupefaret Eiendom AS
Kvartal 257 (Sagahuset)
 • Reguleringsplan i oppstartsfasen
 • Legger til rette for utvidelse av Scandic hotel mot øst
 • Tiltakshaver: ANS Sagahuset  
Kvartal 260 (Ramdahl-kvartalet)
 • Reguleringsplan i oppstartsfasen
 • Transformere kvartalet med blokkbebyggelse
 • Ca. 165 boenheter og 2600 kvadratmeter næring
 • Tiltakshaver: Sentrumsgårdene Prosjektutvikling AS
Olav Haraldssons gate 42-44
 • Reguleringsplan i oppstartfase
 • Boligblokk med noe næring i 1. etasje
 • Ca. 40 boenheter
 • Tiltakshaver: AC Eiendom 2 AS

Prosjekter i startfasen og under utvikling

Arena Sarpsborg
 • Flerbruksarena ved Rosenkrantz gate
Mobilitetshus
 • Utrede mobilitetshus med forslag til konsept og lokalisering
 • Kvartal 270 er tidligere vurdert som lokasjon, foreligger forslag til konsept
 • Vurdere lokalisering med tanke på byutvikling
 • Vurdere behov for antall plasser og funksjon opp mot lokalisering
Områdesatsing Østre bydel

 • Statlig samarbeid; midler, erfaring og kompetanse
 • GNISTkommune
 • Bydelskontor
 • Kvartal 88
 • Nærmiljøtilskudd
 • Åpne dører arrangementer

Les mer om områdesatingen i Østre bydel her.