>Brukerundersøkelser på helse og omsorgstjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Brukerundersøkelser på helse og omsorgstjenester

Publisert: 05.09.2023

Sarpsborg kommune har siden 2009 regelmessig gjennomført brukerundersøkelser blant brukere og pårørende som har kontakt med ulike enheter innen helse- og omsorg.

Tilbakemelding fra brukere og pårørende er en svært viktig del av tjenesteutviklingen, og resultatene fra disse undersøkelsene danner et grunnlag for målrettet kvalitetsarbeid i de ulike tjenestene i Sarpsborg kommune.

Pågående undersøkelser

Har du som bruker eller pårørende mottatt en brukerundersøkelse vil det være til stor hjelp for oss at du besvarer denne, enten gjennom å  returnere vedlagte svarbrev, eller ved å besvare denne elektronisk. Dette gjør du ved å benytte passordet som står angitt øverst på undersøkelsen når du logger inn her:

Svare på undersøkelse

Tidligere resultater

Sarpsborg kommune benytter samme brukerundersøkelser som en rekke andre norske kommuner, slik at man kan sammenlikne svarene. Hvis du ønsker å se Sarpsborgs resultater i forhold til andre kommuner, finner du disse her:

Tidligere resultater

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om brukerundersøkelsene, kan du gjerne sende en e-post til oss

Sende epost til brukerundersøkelser

Rapporter

Her finner du rapporter fra tidligere brukerundersøkelser.

Brukerundersøkelser helse og omsorgstjenester til barn

Helse og omsorgstjenester til barn

Brukerundersøkelse helsestasjon 2011

Brukerundersøkelse barneboligen 2011

Brukerundersøkelse barneavlastning 2015

Brukerundersøkelser hjemmebaserte helse og omsorgstjenester

Hjemmebaserte helse og omsorgstjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester 2009

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester 2012

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester 2015

Brukerundersøkelse hjemmetjenester 2018

Brukerundersøkelse dagsenter for eldre 2015

Brukerundersøkelse mat til hjemmeboende 2015

Brukerundersøkelse 2023 Hjemmetjenesten samlet.pdf

Brukerundersøkelser heldøgnstjenester

Heldøgnstjenester

Brukerundersøkelse sykehjem 2009

Brukerundersøkelse sykehjem 2012

Brukerundersøkelse sykehjem 2015

Brukerundersøkelse sykehjem 2017

Brukerundersøkelser boveiledningstjenesten

Boveiledningstjenesten

Brukerundersøkelse boveiledning 2011

Brukerundersøkelse boveiledning 2013

Brukerundersøkelser rus og psykiske helsetjenester

Rus og psykiske helsetjenester

Brukerundersøkelse psykiske helse 2009