>Virksomhet helse

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Virksomhet helse

Publisert: 12.02.2024

Konstituert virksomhetsleder:

Nina Strømnes Andersen 
Tlf: 959 08 827

Team kommunale legetjenester

Teamleder Rebecca Skauge
Tlf: 918 58 181

Mer om kommunale tjenester

Består av fengselshelsetjenesten, legene i sykehjem, legene i helsehuset.

Team legevakt

Teamleder Heidi Brodal 
Tlf.: 414 59 923

Mer om legevakt

Består av legevakt, Vaksinasjons- og smittevernkontoret og Lilletorget legekontor med Diabetes- og sårpoliklinikken

Team samfunnshelse

Teamleder Nina Strømnes Andersen
Tlf.: 959 08 827

Mer om samfunnshelse

Består av Demensteamet, demenskoordinator, kreftkoordinator, folkehelse, miljørettet helsevern, Lærings- og mestringssenteret, kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT-arbeid) og legene i familiesentere.

Team fastlegeordningen

Teamleder Benedicte Braathe
Tlf: 482 62 830

 Mer om team fastlegeordningen

Forvaltning av fastlegeordningen, Solbyen legesenter, leger i spesialisering (LIS), lege i flyktninghelseteam.

Ansvarsområder 

Virksomhet helse

Besøksadresse:

Glengsgata 38
1706 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg