Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Omsorgstjenester sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Omsorgstjenester sentrum

28.01.2019

Virksomhetsleder: Anita Strøm Sandtangen  Tlf. 918 89 580

Saksbehandler og IT-ansvarlig: Tove Hagren Tlf. 69 10 81 71

Kruseløkka sykehjem

Les mer om Kruseløkka sykehjem her.

Hjemmetjenesten Sannesund og Alvim

Mer om hjemmetjenester Sandesund og Alvim

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefon: 69 11 62 30
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:  915 19 427  
mandag-fredag kl. 15.00-22.30
helger kl. 07.30-22.30

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Teamleder:

Elisabeth Skjøren Lassen tlf 92836282

Fagsykepleier: 477 79 404 (på dagtid)

Hjemmetjenesten Fritznerbakken og Opsund

Mer om hjemmetjenester Fritznerbakken og Opsund

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefon: 69 10 89 66
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:  415 32 840
mandag-fredag kl. 15.00-22.30
helger kl. 07.30-22.30

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Anne Tangmyr, tlf. 952 40 023

Fagsykepleier: 
Hanne Pettersen: tlf. 415 32 850 (på dagtid)

Hjemmetjenesten Kruseløkka og Kulås

mer om hjemmetjenester Kruseløkka og Kulås

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefon: 69 11 62 31
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:   913 67 904
mandag-fredag kl. 15.00-22.30
helger kl. 07.30-22.30

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Teamleder:

Ursula Lervik, tlf. 415 30 224

Fagsykepleier:
Veronica Jakobsen, tlf.404 39 317 (på dagtid)

Hjemmetjeneste natt (for hele kommunen) 

Mer om Hjemmetjenester samordnet natt

Samordnet natt tjeneste holder til i underetasjen på Kruseløkka sykehjem.  Alle henvendelser vedrørende hjemmetjenester på natt gjøres til det teamet du geografisk tilhører. 

Vakttelefon sykepleier: 982 59 390    
alle dager kl. 23.00-07.30

Besøksadr: Ringgt. 12, 1723 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Anette Johansen Tlf. 907 31 174 (kun på dagtid)

Thranesgate bofellesskap

Thranesgate bofellesskap for eldre og funksjonshemmede

Bofellesskapet består av 32 leiligheter.

Telefonnummer: 69 10 80 23/ 482 84 797
Besøksadresse: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
 E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder:
Gry Yvonne Lie Tlf: 415 30 219

 

Karl Johans gate bofelleskap

Karl Johans gate bofellesskap

Telefonnummer: 69 10 82 52 / 982 91 911 

4. og 5. etasje i Karl Johans gate bofellesskap har 13 leiligheter for eldre og funksjonshemmede. 14 beboere holder til i bofellesskapet for eldre og funksjonshemmede.

Besøksadresse: Karl Johans gate 1, 1706 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Wenche Skjeklesæther tlf: 415 30 261

 

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Kart

Virksomhet omsorgstjenester sentrum

Besøksadresse:

Ringgata 12
1723 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg