>Heldøgnstjenester sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Heldøgnstjenester sentrum

05.01.2022

Heldøgnstjenester sentrum har ansvaret for Kruseløkka sykehjem, Thranesgate bofellesskap, Eplehagen bofellesskap, Karl Johans gate bofellesskap, Kurland bofellesskap og Kurland dagsenter

Virksomhetsleder: Anita Strøm Sandtangen  Tlf. 918 89 580

Kruseløkka sykehjem

Kruseløkka sykehjem

Telefon: 69108160
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringgata 12, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

  • Vakttelefon 1. etg.  47791492
  • Vakttelefon 2. etg. 94803909
  • Kontortelefon: 69 10 81 60

Les mer om Kruseløkka sykehjem her.

Thranesgate bofellesskap

Thranesgate bofellesskap

Telefonnummer: 69 10 80 23/ 482 84 797
Besøksadresse: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
 E-post: postmottak@sarpsborg.com

Thranes gate bofellesskap har 32 leiligheter for pasienter fra 18 år og oppover med fysiske eller psykiske begrensninger. Thranes gate bofellesskap ligger sentralt  i Sarpsborg med nærhet til busstasjon.

Bofellesskapet har døgnbemanning. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør og assistenter.

Leilighetene er pasientenes eget hjem, og de betaler husleie og mottar tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Målet er at pasientene får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for den enkeltes egenverd og livsførsel. Pasientene skal oppleve trygghet, ha forutsigbarhet, få god omsorg og forsvarlig pleie.

Teamleder:
Gry Yvonne Lie Tlf: 415 30 219

 

Karl Johans gate bofellesskap

Karl Johans gate bofellesskap 4. og 5. etasje

Telefonnummer: 69 10 82 52 / 982 91 911 
Besøksadresse: Karl Johans gate 1, 1706 Sarpsborg 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Bofellesskapet i 4. og 5. etasje har 13 leiligheter for personer med funksjonsnedsettelser. En leilighet er litt større og er tilrettelagt for to personer. 

Bofellesskapet har døgnbemanning. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør og assistenter.

Leilighetene er pasientenes eget hjem. De betaler husleie og mottar tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.


E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Wenche Skjeklesæther tlf: 415 30 261

Eplehagen bofellesskap

Eplehagen bofellesskap

Telefonnummer bofellesskap 1: 915 11 228
Telefonnummer bofellesskap 2: 415 30 290
E-post: postmottak@sarpsborg.com 
Besøksadresse: Nye Tindlundvei 7, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Eplehagen bofellesskap består av 18 leiligheter, fordelt på to avdelinger med åtte beboere på hver avdeling. Hele bygget er på ett plan.

Hver leilighet er på 35 kvadratmeter og består av stue/soverom, bad og utvendig bod. Fellesarealene består av kjøkken, flere stuer og en flott sansehage. 

Bofellesskapet har døgnbemanning. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt, med både vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, aktivitør og en miljøarbeidende kokk.

For å søke om opphold i bofellesskap for personer med demens må du

  • Ha en demenssykdom
  • Ha behov for heldøgnsomsorg

Formålet med bofellesskap for personer med demens er å tilby tilrettelagt bolig med bemanning der egen bolig er uegnet.

Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Teamleder:
Celin Lindbeck, tlf. 952 97 428

Kurland bofellesskap

Kurland bofellesskap

Telefonnummer 69 11 60 63
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nøkkenveien 16, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Bofellesskapet består av 29 leiligheter fordelt på fire avdelinger.  Hver avdeling inneholder syv til åtte leiligheter. Leilighetene er på 45 kvm og består av gang, stue, bad og ett soverom. Fellesarealene består av kjøkken, stue og sansehage.

Bofellesskapet har døgnbemanning. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør, miljøkokk og assistenter.

For å søke om opphold i bofellesskap for personer med demens må du

  • Ha en demenssykdom
  • Ha behov for heldøgnsomsorg

Formålet med bofellesskap for personer med demens er å tilby tilrettelagt bolig med bemanning der egen bolig er uegnet.

Leilighetene er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Teamleder:
Anne Nilsen Stang tlf. 69 11 60 25 / 915 13 115

Fagsykepleier:
Annette Noorda tlf. 69 11 60 26

Kurland dagsenter

Kurland dagsenter

Telefonnummer: 69 10 86 13 / 952 97 300
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nøkkenveien 16, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Kurland dagsenter for hjemmeboende personer med en demenssykdom har 12 plasser. 

Dagsenteret har åpent 9-16 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret er stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.

Du må søke for å få plass på dagsenteret.

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider:  Lunsj ca. kl. 11 og middag kl. 15.00. I tillegg serveres et kaffemåltid ved 13-tiden.

Transport: Brukere av dagsenteret kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Vernepleier og aktivitører.

Aktiviteter ved dagsenteret: For eksempel håndarbeid, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkeltes funksjonsnivå.

Se brosjyren til Kurland dagsenter her- PDF.

Teamleder:
Anne Nilsen Stang Tlf. 69 11 60 25 / 915 13 115

For spørsmål vedrørende søknad om plass, ta kontakt med teamleder for Samordnet dagsenter Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid).

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Virksomhet omsorgstjenester sentrum

Besøksadresse:

Ringgata 12
1723 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg