Start Kari chatbot Spør meg

>Omsorgstjenester Valaskjold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Omsorgstjenester Valaskjold

02.01.2018

Enhet omsorgstjenester Valaskjold består av ett bofellesskap, ett bo- og avlastningstilbud og ett omsorgssenter med bofellesskap og sykehjem.

Enheten består av:

  • Valaskjold omsorgssenter (sykehjem og bofellesskap)
  • Tuneveien bofellesskap
  • Team Prestekragen bo- og avlastningstilbud

Kontaktopplysninger

Telefonnummer: 69 11 61 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse:

  • Valaskjold omsorgssenter (bofelleskap og sykehjem): Trompetveien 5, 1710 Sarpsborg.
  • Tuneveien bofelleskap: Tuneveien 21, 1710 Sarpsborg
  • Prestekragen bo- og avlastningstilbud: Råkilveien 34, 1710 Sarpsborg

Pål Ronny Bråthen
Tlf. 69 11 61 13 / 482 64 847

Ingunn N. Henriksen 
Tlf. 69 11 61 00  /69 11 61 02

Hanne Ødmann Berg
Tlf. 69 11 61 00/69 11 61 03

Bente S. Foss
400 34 757/69 11 61 12

Berit Dahl Ranum 
tlf. 959 17 284

Mer om enheten

Valaskjold omsorgssenter

Valaskjold omsorgssenter består av 48 leiligheter i bofellesskap og 32 langtidsplasser i sykehjem. Omsorgssenteret har en trivelig kantine som er betjent på dagtid (mandag til fredag), innbydende fellesarealer og to flotte sansehager med beplantning og asfalterte stier. Det er tilbud om frisør og fotpleie.

Vi ønsker å ha et nært samarbeid med frivillige, lag og foreninger, skoler og barnehager i nærmiljøet – og selvfølgelig et nært og godt samarbeid med beboere og pårørende.

Konstituert teamleder for begge etasjer: Inger E. Sælid Holtet, tlf 482 38 511/69116101.

Sykehjem 1. etasje: Tlf. 69 11 61 05

Sykehjem 2. etasje: Tlf. 69 11 61 06

Valaskjold bofellesskap

Valaskjold bofellesskap: Tlf. 69 11 61 08
Synnøve Skagemo, tlf. 996 93 623/ 69 11 61 14

Valaskjold omsorgssenter er en del av Enhet omsorgstjenester Valaskjold.

Tuneveien bofellesskap

Telefonnummer: 69 10 19 00 / 915 19 420
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 21, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Tuneveien bofellesskap består av 20 bofellesskapsleiligheter for beboere med behov for for heldøgnspleie og omsorg.

Hver leilighet inneholder gang, stue med kjøkkenkrok, bad og ett soverom og er beregnet til èn beboer per leilighet. Til bofellesskapsleilighetene er det knyttet pleie- og omsorgspersonell på døgnbasis. Legetjeneste ved bofellesskapet dekkes ved at den enkelte beboer forholder seg til sin fastlege. 

Det blir lagt vekt på et nært samarbeid med den enkelte beboer og pårørende.

Teamleder:
Line Møller  Tlf. 69 10 62 66 / 982 21 277

Tuneveien bofellesskap er en del av Enhet omsorgstjenester Valaskjold.

Team Prestekragen bo- og avlastningstilbud

For barn og unge med funksjonshemninger.

Telefonnummer: 911 17 153

Besøksadresse: Råkilveien 34, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder:

Susanne Kupke tlf. 913 26 509.

Team Prestekragen bo- og avlastningstilbud er en del av Enhet omsorgstjenester Valaskjold.