>Virksomhet kultur

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Virksomhet kultur

Publisert: 01.03.2024

Virksomhet kultur skal levere kulturelle aktiviteter og tjenester til hele befolkningen, men med hovedvekt på tilbudet til barn og unge.

Virksomheten skal planlegge og utvikle kulturlivet i dialog og samarbeid med det øvrige sarpsborgsamfunnet.

Virksomhet kultur har også ansvar for plan- og utviklingsarbeid innen kulturområdet. Virksomhet kultur er viktig for frivillige lag og foreninger gjennom forvaltning av kommunens ordninger for driftstilskudd og investeringstiltak. 

Virksomheten behandler også statlige tilskuddsordninger for spillemidler til idrettsanlegg og tilskudd til kulturbygg og kulturanlegg.
 

Henrik Eurenius

Virksomhetsleder / kultursjef:
Henrik Eurenius
Tlf. 957 57 456

 


Dette jobber vi med

Kulturkontoret

Teamleder Knut-Erik Rønne, tlf. 918 03 894

Team kulturkontoret har ansvar for tilskuddsordninger og politiske saker innenfor kultur og kulturminner. I tillegg kommer ansvaret for kulturprisen og arrangementer som 8.mai, 17.mai og Olavsdagene.

For mer informasjon om Olavsdagene kontakt Lars Erik Antonsen.

Les mer om kulturkontoret og se kontaktinformasjon til ansatte her.

Bibliotek

Teamleder / biblioteksjef: Anette Kure
Tlf. 69 11 60 77 / 959 17 876
www.sarpsborg.com/bibliotek

Barn og unge

Teamleder: Camilla M. Andersen 
Tlf. 69 11 62 36 / 930 48 277 

Team barn og unge har ansvar for fem fritidsklubber. Teamet skal i tillegg utvikle, formidle og produsere kulturtilbud til barn og unge i Sarpsborg. Vi har ansvar for en rekke attraktive tilbud, som for eksempel UKM. Vi er også delaktig i større arrangementer som Olavsdagene.

Kulturskole

Teamleder / kulturskolerektor: Gisle Haus
Tlf. 69 11 62 35 / 918 60 452
Les mer om kulturskolen her

Sarpsborg scene

Teamleder: John Einar Halvorsrød 

Team Sarpsborg scene er ansvarlig for drift og utvikling av Sarpsborg scene, samt Sarpsborggalla, Stas barnefestival og utleie av kommunens mobile scene.

Øvrig kontaktinformasjon til Sarpsborg scene:

Sara Norlin (program) og Jon Karlsen (teknisk)
Les mer om Sarpsborg scene her

Sarpsborg frivilligsentral

Daglig leder Ann Karine Forsberg Larsen

Les mer om Sarpsborg frivilligsentral her

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Robin Braathen, rådgiver idrett og friluftsliv

Tlf. 480 90 228

Her finner du Virksomhet kultur

Besøksadresse:

St. Marie gate 38
1706 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg