>Slik kan dere jobbe med "Vi i Sarpsborg"

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Slik kan dere jobbe med "Vi i Sarpsborg"

Publisert: 18.04.2024

Denne siden er for ansatte i Sarpsborg kommune. På denne siden finner du verktøy og ressurser du kan bruke for å jobbe med medarbeiderskap og ledelse i din virksomhet.

Bli kjent med «Vi i Sarpsborg»

Arbeidsgruppen blir kjent med plattformen, ser på filmer med eksempler fra «Vi i Sarpsborg», gjennomfører quiz, med mer.

 • Mål: Bli kjent med plattformen
 • Tid: 60 minutter
 • Dere trenger: pc/mobil, Quiz-ark og penner til hver gruppe
Slik kan dere jobbe for å bli kjent med planen

Jobbe på tvers med fokusområdene

Arbeidsgruppen jobber med fokusområdene, ser på film og reflekterer over hva disse betyr i Sarpsborg kommune.

 • Mål: Bli kjent med fokusområdene
 • Tid: 30 minutter
 • Dere trenger: felles skjerm med lyd til filmvisning, notatark, penner til hver gruppe
Slik kan dere jobbe for å bli kjent med fokusområdene
 • Del inn i grupper på 4-5 personer
 • Vis filmen om mentorordningen:
 • Drøft i gruppen: Hvilke fokusområder er representert i filmen?
 • Gruppene presenterer for hverandre
 • Drøft i gruppen:
  • Hvordan bruker vi fokusområdene på vårt team i dag?
  • Hvordan kan vi bruke fokusområdene på vårt team framover?
  • Skriv gjerne på dette notatarket
 • Gruppene presenter for hverandre

Jobb med hvert fokusområde

Arbeidsgruppen jobber med fokusområdene, ser på film og reflekterer over hva disse betyr i Sarpsborg kommune.

 • Mål: Reflekter rundt fokusområdene
 • Tid: 30-90 minutter
 • Dere trenger: pc/mobil, notatark, penner til hver gruppe
Slik kan dere reflektere rundt hvert fokusområde
 • Arbeidsgruppen kan sette av tid til å jobbe med hvert enkelt fokusområde hver for seg, eller kombinere disse i én arbeidsøkt.
 • Felles gjennomgang av hva hvert fokusområde "betyr i Sarpsborg"
 • Del inn i grupper på 4-5 personer
 • Bruk refleksjonsspørsmålene under hvert fokusområde, og drøft disse
 • Skriv gjerne på dette notatarket
 • Gruppene presenterer for hverandre

Jobb med psykologisk trygghet

Arbeidsgruppen blir kjent med begrepet «psykologisk trygghet», lytter til podkast, ser filmer, med mer.

Mål: Bli kjent med plattformen
Tid: 30-90 minutter
Dere trenger: pc/mobil, notatark og penner til hver gruppe

 • Del inn i grupper på 4-5 personer
 • Vis filmen «Hvem tar kaka?»
 • Drøft i gruppa
  • Hvordan kan dere skape psykologisk trygghet på din arbeidsplass?
  • Hvordan skal vi våge?
  • Hvordan skaper vi en kultur der vi utfordrer de tradisjonelle måtene å løse oppgavene på?

 

 • Vis filmen «Helsefremmende arbeidsplasser» Idébanken
 • Drøft i gruppa:
  • Hvordan gir du konstruktive tilbakemeldinger?
  • Hvordan gir du anerkjennelse til dine kollegaer/medarbeidere?
  • Hva gjør du for å skape tillit og gode relasjoner til dine kollegaer/medarbeidere?

Kilde: Slik kan du skape psykologisk trygghet på din arbeidsplass - Idébanken (idebanken.org)