>Avfallstyper du kan levere ved Gatedalen miljøanlegg

Innhold

Hageavfall. Foto: Marianne Heggenhougen / Loop

Foto: Marianne Heggenhougen / Loop

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Avfallstyper du kan levere ved Gatedalen miljøanlegg

Publisert: 22.04.2024

På miljøanlegget kan du blant annet levere avfall som ikke hentes hjemme hos deg. Eksempler er farlig avfall, elektrisk avfall, større gjenstander, metall, hageavfall, treverk og så videre.

Når du kommer til Gatedalen, må du sortere alt avfall og legge det i ulike containere. Det vil gå raskere hvis du grovsorterer før du kjører hjemmefra. Husk også å sikre lasten, slik at du får med deg alt på en sikker måte helt fram.

Under finner du informasjon om enkelte avfallstyper vi gjerne vil gjøre deg oppmerksom på:

Hageavfall

Hageavfall kan leveres, eller du kan ha egen beholder hjemme:

Du kan levere kvist, løv, trær og røtter på Gatedalen miljøanlegg. Dette kan du levere hele året. Plastsekker med hageavfall må tømmes ved levering, og tomme sekker kan kastes i avfallsbeholder på hageavfallsplassen.

Hvis du ønsker en egen beholder for hageavfall hjemme, kan du melde deg på Sarpsborg kommunes hageavfallsordning. Les mer her. Denne ordningen går fra vår til høst, med en pause gjennom vinteren.

Asbest

Asbest må pakkes veldig godt inn før det leveres ved Gatedalen miljøanlegg:


Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast, være teipet godt igjen og skal være tydelig merket "asbest" før det leveres til Gatedalen miljøanlegg. Du kan f.eks. skrive på med sprittusj.

Anbefalt makshøyde på pall er 1 meter. Henvend deg i vekta ved levering.

Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Hvis du skal fjerne asbest på egen eiendom, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese. Vær obs på risikoen for å støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør og liknende. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i hus bygd før 1980. Det kan likevel være asbest i hus bygd fram til 1986. Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå.

Vanlige materialer med asbest:

 • Fasadeplater, eternittplater, himlingsplater
 • Isolasjon rundt rør og rørbend
 • Fliser og flislim
 • Vindsperrer og vinduskitt
 • Gulvbelegg

Asbest graves ned på deponi som er godkjent for dette formålet.

For næring, se også regler og informasjon om farlig avfall fra næringslivet under Priser for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner.

Fritidsbåter 

Fritidsbåter opp til 15 fot - uten motor - kan leveres gratis til Gatedalen miljøanlegg:

NB! Ønsker du vrakpant, må du som båteier selv ha med deg et ferdig utfylt papirskjema, når du kommer med båten. Vi på miljøanlegget signerer skjemaet når båten er sjekket og mottatt.

På miljødirektoratets nettside - finner du skjemaet som kan fylles ut for å få vrakpant ved levering av fritidsbåt under 15 fot.

Ved ankomst skal båten kontrolleres før den kan leveres. Ta derfor kontakt med en av våre ansatte ved ankomst for å bli betjent. 

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Returordningen skal bidra til færre kasserte båter og mer materialgjenvinning. Før båten kan leveres til gjenvinningsstasjonen må motor, elektrisk utstyr og drivstofftanker være fjernet.

Ja, takk:

Båter inntil 15 fot:

 • Kajakk
 • Kano
 • Robåt
 • Jolle
 • Seilbrett
 • Gummibåt med skrog
 • Trebåt, glassfiberbåt, plastbåt og aluminiumsbåt

Nei, takk:

 • Gummibåt
 • Båter over 15 fot (må leveres egne mottak)
 • Båter med innenbordsmotor (må leveres egne mottak)
 • Båter brukt til næringsformål 
Båter fra 15-49 fot og båter med innenbordsmotor:

Nærmeste mottak er Kambo Marina i Moss.  Tlf 69 25 88 65, www.kambomarina.no

Åpningstider: hverdager 9-17. Lørdag/Søndag ring for avtale 90911859.

Bildekk

Slik er ordningen for levering av bildekk ved Gatedalen miljøanlegg:

Dekk består av ulike gummiblandinger, men kan også inneholde noen organiske miljøgifter. Dekk kan derfor ikke kastes sammen med annet avfall, og må sorteres for seg selv. Innsamling av dekk er lovregulert fra Miljøverndepartementet, og lovverket er en del av Avfallsforskriften, kapittel 5.

Når vi kjøper bildekk har vi allerede betalt en miljøavgift for riktig håndtering av dekk når de skal kasseres. Derfor plikter dekkforhandlere å ta imot dekk gratis fra forbrukere.

Ettersom Gatedalen miljøanlegg ikke er forhandler, tar vi betalt for for levering av dekk. Se priser i denne lenken her.

NB! Vi tar ikke imot:

 • Traktordekk
 • Anleggsdekk
 • Dekk som ikke skal fylles med luft
 • Skytematter
 • Lekeapparater mm. laget av gamle bildekk

I dag gjenvinnes mye av de innsamlede dekkene. Det finnes flere metoder for gjenvinning av dekkene som har rullet ferdig på veiene våre, enn å male dem ned til gummigranulat eller dekklipp. Store dekk kan brukes som støtdempende fendere på kaier og større brygger. Noen av lastebildekkene går til regummiering, mens andre skjæres opp og benyttes til skytematter. Sider på dekk kan gjenbrukes som f.eks. silopress for flatsiloer. Ordinære dekk kan brukes for eksempel som vern på gokartbaner og andre motorsportanlegg.

Resterende mengde dekk går enten til granulering som igjen blir til nye produkter eller til dekklipp som brukes som anleggsmateriale eller som brensel i store sementovner. Sistnevnte erstatter da bruk av fossilt brennstoff som kull og olje. Forbrenning skjer på over 1000 grader, og all røyk og avgasser renses i store avanserte elektronfiltre. Stålfelger går til jernstøperier hvor de smeltes og blir til nye produkter, slik som bildeler, vedovner, kumlokk med mere. Aluminiumsfelger er spesielt bra å gjenvinne. Her sparer man opptil 95 prosent energi, sammenlignet med produksjonen av aluminium fra ny malm.

Telefon, PC, nettbrett og minnepinner

Her er viktig informasjon til deg som skal kaste telefon, pc, nettbrett og minnepinner:

Vi på Gatedalen miljøanlegg opplever at mange kaster mobiler og IT-utstyr i containerne for småelektrisk. Kontakt heller betjening om dette. Da vil vi sørge for at det står innlåst frem til det blir hentet og destruert.

Tenk bare på alt du lagrer på mobilen eller pc-en din. Innhold som kan være viktig og sensitivt for deg selv, familien din eller arbeidsgiveren din. Det er både ubehagelig og skadelig om for eksempel bankdata, private bilder, opplysninger du deler med arbeidsgiveren din og alt det andre du går omkring med i lomma di i form av innholdet i en smarttelefon, kommer på avveier.

Nå har vi fått en spesialcontainer der du kan levere IT-avfall. Containeren er avlåst selv for oss som jobber på Gatedalen miljøanlegg, og har kun en smal spalte for levering av IT-avfallet. Den er stor nok til at du kan få inn en bærbar datamaskin og selvsagt mobiltelefoner, nettbrett, minnepinner og harddisker. Skal du kaste en større datamaskin, må du først sørge for å ta ut harddisken og levere til oss. Resten kaster du i de åpne kassene for elektronisk og elektrisk avfall. Spesialcontaineren blir låst inn i alarmert bygg etter stengetid.

Den låste containeren blir hentet og transportert på en sikker måte av firmaet STENA Recycling AS når den er full. De er ansvarlige for EE-avfallet etter at det er hentet hos oss. Ved ankomst Stena Recycling AS leveres avfallet på et område som er inngjerdet med kameraovervåkning tilkoblet Securitas.

EE-avfall som kommer inn via spesialcontainer blir levert til Stena sin ombruksavdeling.  Avdelingen har spesialutdannet personell, og på denne avdelingen vurderes det om produktene skal gå til ombruk eller til materialgjenvinning ut i fra kvaliteten på produktene. Etter endt arbeidsdag blir alt forsvarlig låst inn.

Harddisker kvernes ned til 1-2 cm små biter. Etter kverning sendes avfallet til Halmstad hvor det utføres enda en kverning før det går videre til en omsorteringsprosess av de ulike fraksjonene. Når de ulike fraksjonene er utsortert, blir jern og metaller sendt videre til smelteverk for omsmelting.

Henvend deg til betjening når du kommer til oss, så hjelper vi deg å kvitte deg med IT-avfall og kasserte mobiler.

Dette kan du ikke levere hos oss

Her er en liste over gjenstander du ikke kan levere:
 • Våpen og eksplosiver som fyrverkeri, ammunisjon, sprengstoff. Kontakt politi for hjelp, tlf. 02800.
 • Matavfall leveres i avfallsbeholder hjemme.
 • Medisiner leveres til apotek.
 • Fritidsbåter over 15 fot (kontakt Kambo Marina AS, tlf: 69 25 88 65).
 • Biler, campingvogner, motorsykler og mopeder leveres til bilopphuggeri og liknende.
 • Døde kjæledyr og smådyr
 • Slakteavfall
 • Gjødsel/avføring
 • Smittefarlig og radioaktivt avfall
 • Sprengmatter
 • Traktordekk, anleggsdekk og liknende
 • Landbruksfolie
 • Vi tar ikke imot fyllmasser fra næring