>Klimaprisen - Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Klimaprisen - Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune deler årlig ut to klimapriser. Den ene går til næringslivet, mens den andre går til privatpersoner, foreninger eller ideelle organisasjoner.

Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for klima- og energiarbeid i Sarpsborgsamfunnet? Da burde du sende inn en nominasjon til Sarpsborg kommunes klimapris. 

Formålet med klimaprisen er å løfte frem og gi oppmerksomhet til noen som har gjort en ekstra innsats for å bidra til at Sarpsborg omstiller seg til et lavutslippssamfunn.

To priser

Sarpsborg kommune deler årlig ut to klimapriser. En pris til en næringsbedrift, og en pris til privatpersoner, foreninger, eller en ideell organisasjon. 

  • Større næringsbedrifter som vinner prisen vil få både heder og ære, og et diplom som et symbol på god innsats for Sarpsborg-samfunnet.
  • Privatpersoner, foreninger eller ideelle organisasjoner vil få et pengebeløp på kroner 10 000, samt et diplom som symbol på god innsats for Sarpsborg-samfunnet.
Hvordan nominere?

Fyll ut skjema på kommunens hjemmeside for å nominere kandidater til klimaprisen:

Frist for å nominere er 1. januar hvert år.

Hvem kan nomineres?

Du kan nominere både andre og deg selv. Både næringsbedrifter, privatpersoner, foreninger og ideelle organisasjoner kan nomineres. Prisen deles ikke ut til offentlige virksomheter.

Den som nomineres må ha gjort noe som utmerker seg i klima- og energiarbeid i Sarpsborgsamfunnet.
Den nominerte må ha gjort noe som:

  • Bidrar til kutt i utslipp av klimagasser
  • Bidrar til omstillingen til lavutslippssamfunnet, herunder omstilling til lokal fornybar energi
  • Bidrar lokalt til å spre kunnskap om klimatiltak

Bidraget bør ha en eksempel- eller overføringsverdi for andre i Sarpsborgsamfunnet.

Statutter

Saksutskrift - Statutter for Sarpsborg kommunes klimapris.PDF

Tidligere vinnere av Sarpsborg kommunes klimapris

2024:

2023:

2022: