>Brygge og kai

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Brygge og kai

02.01.2020

NB! Det gjelder særlige bestemmelser (byggeforbud) langs og i sjøen og vassdrag. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon. Se også tiltak etter havne- og fravannsloven.

  • Mindre reparasjoner / vedlikehold som består i å ta vare på eksisterende brygger og kaier kan normalt utføres uten søknad.
  • Enhver endring er søknadspliktig.
  • Ta alltid kontakt med kommunen før arbeid igangsettes, tlf. 69 10 80 00.

Søknad med ansvarsrett

For alle brygger, flytebrygger, kaier og marinaer gjelder søknadsplikt med ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett.