>Butikk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Butikk

Publisert: 02.01.2020

Søknad med ansvarsrett

Bygging av butikk eller bruksendring av lokale til butikk er søknadspliktig med ansvar etter plan- og bygningsloven.  Dette vil være en type søknad som må sendes inn av et ansvarlig foretak. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med et ansvarlig foretak som kan hjelpe deg med søknaden.

Regional planbestemmelse for lokalisering av handel stiller krav til at handelskonseptet eller handelsområder som skal dekke mer enn et lokalt behov, etableres i sentrum av bygger og tettsteder. Utenfor senterstrukturen kan det kun tilrettelegges for handel som dekker det lokale behovet.

Avlasningsområder for handel som kan benyttes til handel med plasskrevende varer i Sarpsborg er i utgangspunktet begrenset til Tunejordet.

Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan kan inneholde bestemmelser om bruk av eiendommen eller andre begrensninger. 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Les mer om søknad med ansvarsrett her.