>Forsamlingslokale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forsamlingslokale

Publisert: 02.01.2020

Søknad med ansvarsrett

Typiske forsamlingslokaler er kirker, moskeer og klubbhus. Mindre foreningsrom, spillehaller, barne- eller ungdomsklubber, øvingslokaler, scener eller nattklubber regnes også som forsamlingslokale. Ofte kombineres forsamlingslokaler med annen bruk som for eksempel servering.

Det å etablere et forsamlingsrom alene eller kombinert er et søknadspliktig tiltak. Kontakt arkitekt, takstmann eller ingeniør.

Les mer om søknad med ansvarsrett her

Skal du for eksempel etableres forsamlingslokale i en eksisterende næringsbygning må du søke om bruksendring. Alle relevante tekniske krav i byggteknisk forskaft må du fylle opp.

Hvis du har ansatt som skal jobbe i forsamlingslokale vil det være nødvendig med å hente inn samtykke fra arbeidstilsynet.

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

 Det er verdt å merke seg at i Sarpsborg har vi mange uregulerte områder. Disse områdene er ofte avstatt til formål bebyggelse og anlegg eller sentrumsformål i den overordnede kommune- eller kommunedelplan. De fleste forsamlingslokaler er i tråd med formål bebyggelse og anlegg samt sentrumsformål.

Ligger tomten din derimot i et regulert område er det sjeldent at reguleringsplanen åpner for forsamlingslokaler. Forsamling ligger utenom boligformål, men også utenom forretnings- eller kontorformå som vi ofte finner i eldre reguleringsplaner.

Hvis du ønsker å bygge eller bruke til noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, må du søke om dispensasjon. Husk at det å være avhengig av dispensasjon vil gi større uforutsigbarhet. Mer informasjon om dette finner du: 

Veiledning om dispensasjon