>Lekeapparat

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Lekeapparat

Publisert: 02.01.2020

Unntatt fra søknad

Oppsetting av mindre lekeapparat og innretninger på egen eiendom er som regel unntatt fra saksbehandling. Det er viktig å tenke sikkerhet for de som skal bruke apparatene.

Mindre innretninger til fritidsbruk, bl.a. mindre basseng, trampoliner, hoppeslott og mindre selskapstelt er tiltak som i utgangspunktet ikke anses omfattet av plan- og bygningsloven. Slike kan du med andre ord sette opp og ta ned uten å snakke med kommunen først. Vær oppmerksom på eventuelle ulemper for naboer, jf. naboloven.

Du kan helle ikke føre opp slike innretninger i 100-metersbeltet mot sjøen hvis tiltaket er eksponert eller hindrer allmenn ferdsel.

Vær oppmerksom på eventuelle ulemper for naboer, jf. naboloven. Naboloven finner du her.

Plassering på annen manns eiendom må godkjennes av eieren.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Les mer om unntak fra søknad her.