>Oppdeling / ny boenhet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Oppdeling / ny boenhet

Publisert: 02.01.2020

Oppdeling til ny boenhet

Det kreves søknad med ansvarsrett når en eksisterende boenhet skal deles opp til to eller flere boenheter. Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplan eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser om antall boenheter, krav til parkeringsplasser og snu- og vendeareal på egen eiendom.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Sarpsborg kommunes informasjonsskriv om etablering av ny boenhet i eksisterende bebyggelse, og allerede etablerte boenheter. 

Her finner mer informasjon om endringer- og arbeid på eksisterende bygg

Les mer om søknad med ansvarsrett her.