>Sandstrand

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sandstrand

Publisert: 02.01.2020

Har du planer om å lage din egen sandstrand?

Søknadspliktig

Å lage en kunstig sandstrand er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens kapittel 20. Det er ikke fritt fram å lage sin egen kunstige sandstrand.

Loven forbyr tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, se plan- og bygningslovens § 1-8. Det vil derfor også være nødvendig å søke om dispensasjon etter plan- og bygningslovens plan- og bygningslovens kapittel 19.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Ta alltid kontakt med kommunen på forhånd. Kommunen er myndighet i slike saker etter plan- og bygningsloven, mens Fylkesmannen er myndighet etter forurensningsloven.

Les mer om søknad med ansvarsrett her.

Kan kreve tillatelse etter forurensningsloven

Det er faren for forurensning og påvirkningen av det biologiske mangfoldet som avgjør om det i tillegg må søkes tillatelse etter forurensningsloven.

Fylkesmannen mener at utlegging av importert sand til sandstrender, i de fleste tilfeller vil være et forurensende tiltak. Da kreves det tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 i tillegg til søknad etter plan- og bygningsloven.

Vi minner om at det er forbudt å igangsette tiltak som krever tillatelse etter både plan- og bygningsloven og forurensningsloven før alle nødvendige tillatelser er gitt. Er du i tvil, kontakt kommunen om tiltaket kan igangsettes uten tillatelse, tlf. 69 10 80 00.

Kan påvirke biologisk mangfold

Kunstige sandstrender kan i mange tilfeller gi en negativ effekt på det marinbiologiske mangfoldet og føre til innføring av fremmede arter. Mange gruntvannsområder er sentrale oppvekststeder for fisk, og er derfor viktige å bevare. Sanden på de kunstige strendene kan også medføre kontinuerlig partikkelspredning i vannet, også etter at stranden er ferdig etablert. Etablering av kunstige, private sandstrender kan også virke privatiserende for allmennheten.