>Transportetappene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Transportetappene

Publisert: 31.10.2022 – Oppdatert: 14.11.2022

Som en del av prosjektet med nytt renseanlegg på Alvim skal det også etableres et nytt transportsystem for avløp inn til renseanlegget. Dette inkluderer blant annet ca 5,5 km med nye avløpsledninger, nytt dykkermagasin og oppgradering av eksisterende pumpestasjoner.

Hensikten med å fornye transportsystemet er blant annet:

  • Redusere mengden fremmedvann som lekker inn på avløpssystemet.
  • Begrense forurensning/utslipp/overløp til resipient.
  • Sikre tilstrekkelig kapasitet på avløpssystemet for både nåværende og fremtidig situasjon.
  • Redusere energi- og driftskostnader. Blant annet er det planlagt at to eksisterende pumpestasjoner skal erstattes med et dykkermagasin.

Transportetappe 1

Denne etappen starter ved Norbergveien pumpestasjon. Derfra vil ledningstraseen gå over jordet forbi Smelteverket og videre frem til Gatedalen Miljøanlegg. Her avsluttes etappen i et planlagt dykkermagasin som skal magasinere opp avløpsvannet slik at det kan føres videre under trykk.

Transportetappe 2

Denne etappen starter nord-vest for Gatedalen miljøanlegg. Derfra vil den krysse Statsminister Torps vei og følge Glommastien fram til Sandesundbrua. Derfra vil ledningstraseen fortsette som sjøledning med kryssing under Glomma over til Strandgata. Derfra går etappen videre til Torsbekkdalen pumpestasjon hvor den avsluttes.

Transportetappe 3

Etappe 3 starter ved Torsbekkdalen pumpestasjon og følger i hovedsak fv. 109 Torsbekkveien/Fredrikstadveien frem til Alvim Renseanlegg.

Transportetappe 4

Etappe 4 er utslippsledningen fra Alvim renseanlegg til Glomma. På strekningen krysses både jernbanen og Alvimveien. Ledningen trekkes et stykke vestover i Glomma slik at det rensede avløpsvannet slippes ut på best egnet sted. Mikrokraftverket skal også etableres på denne strekningen.

Oppgradering av pumpestasjoner og etablering av mikrokraftverk

Som en del av prosjektet er det også nødvendig å gjøre oppgraderinger på Torsbekkdalen pumpestasjon og Brevikbekken pumpestasjon.
I tillegg skal det etableres et mikrokraftverk ved Alvimveien pumpestasjon. Mikrokraftverket skal produsere strøm ved å utnytte energien fra det rensede avløpsvannet. Strømmen som produseres skal bidra til å drifte Alvimveien pumpestasjon.