Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Bofellesskap og servicebaser for personer med bistandsbehov

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bofellesskap og servicebaser for personer med bistandsbehov

03.01.2019

Bofellesskap er et heldøgns omsorgstilbud hvor den enkeltes behov er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig på bakgrunn av kvalitet og ressursbruk å yte hjelpen i den enkeltes hjem.

Søknad

Beskriv din situasjon og søk helse- og omsorgstjenester her.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Les også: Aktivitetstilbud for personer med bistandsbehov

Servicebaser

Karl Johansgate servicebase 2. etg.

I Karl Johans gate servicebase 2 .etg. er det leiligheter for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemning.

Tlf: 69 10 82 50

Teamleder 2. etg: Ole Maritn Glende Eriksen Tlf: 950 86 830
Besøksadresse: Karl Johansgt. 1, 1706 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Karl Johans gate servicebase 3. etg.

I Karl Johans gate servicebase 3. etg., er det leiligheter for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemning.

Tlf: 69 10 82 67

Teamleder 3. etg: Heidi Løken, tlf. 982 59 389
Besøksadresse: Karl Johansgt. 1, 1706 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Borgvold 1 servicebase

Borgvold servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning.

Telefonnummer: 69 12 39 56 / 982 16 316

Teamleder: Benedicte Heistad 

Besøksadresse: Kulåsgt. 21, 1721 Sarpsborg 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg 
E-post: postmottak@sarpsborg.com

 

 

Borgvold 2 servicebase

Borgvold servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning.

Telefonnummer: 69 12 39 51 / 976 70 234

Konstituert teamleder: Hege Tangen, telefonnummer 950 22 760

Besøksadresse: Kulåsgt. 17, 1721 Sarpsborg 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg 
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Fritznerbakken bofellesskap

Fritznerbakken bofellesskap for mennesker med utviklingshemning.

Tlf. 69 12 38 51 

Teamleder: Mona Halvorsen Zouaoui Tlf: 477 72 051.
Besøksadresse: Alfheimsgt. 3, 1707 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Hafslundsøy servicebase

Tlf. 69 12 59 22 
Mobil vakt: 982 66 784 

Hafslundsøy servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av syv leiligheter.

Teamleder : Kari Wevling, Telefonnummer: 992 33 371

Besøksadresse: Nylandsvei 35, 1734 Hafslundsøy 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg 

E-post:  postmottak@sarpsborg.com

Holtenga servicebase

Holtenga servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av fire leiligheter.

 Tlf: 479 79 913

Teamleder : Ketil Ravneng Tlf: 982 91 919

Besøksadresse: Holtenga 5G, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Kløvningsten servicebase

Kløvningsten servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemming består av 12 leiligheter.

Vakttlf. nr.: 489 50 153/ 489 50 169

Teamleder: Nina Bråthen Tlf: 982 44 585 
Besøksadresse: Kløvningsten 20, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Stenerødheimen servicebase

Stenerødheimen servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av 13 leiligheter.

Tlf: 69 11 66 51 

Mobilvakt: 924 17 213

Teamleder: Ellen Berger Tlf: 952 97 903

Besøksadresse: Skjebergveien 23, 1738 Borgenhaugen

Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

TIBO servicebase

TIBO servicebase er for mennesker med psykisk utviklingshemming. Her er det fire plasser.

Tlf: 69 15 53 88

Teamleder: Lene Bredesen Tlf: 419 08 346
Besøksadresse: Borghilds gate 12, 1721 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Lunstikka servicebase

Lunstikka servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av 9 leiligheter i to bygg.

Tlf. 69 10 34 70

Mobil vakt: 992 05 813

Besøksadresse: Lunstikka 2c, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post:  postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Inger Bugge
Tlf: 982 44 583

Myrvoldveien servicebase

Myrvoldveien servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av 13 leiligheter.

Tlf: 69 10 34 74/69 11 62 33

Mobil vakt: 952 97 439/952 97 904

Besøksadresse: Myrvoldv. 31C, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Kai Amundrød. Tlf: 982 44 582

Kontorfaglig: Marina Hvidtsten
Tlf: 69 10 34 74

Madam Arnesens vei servicebase

Servicebasen er for mennesker med psykisk utviklingshemning og består av ni leiligheter.

Tlf: 69 11 48 01/ 489 56 775 

Besøksadresse: Madam Arnesens vei 27, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Kenneth Helgeland Andersen   Tlf. 69 11 48 01 / 932 45 914

Hannestadfjellet en servicebase

Servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning og består av syv leiligheter.

Telefonnummer: 489 56 727

Besøksadresse: Hannestadfjellet 1, 1715 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Hege Eileen Nilsen Meum, tlf.  404 37 391

Hannestadfjellet fire servicebase

Servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning  og består av fem leiligheter.

Tlf: 69 10 34 66/ 489 56 739 

Besøksadresse: Hannestadfjellet 4, 1715 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Malin Wichstrøm Johansen Tlf. 69 10 34 66 / 415 32 828

Bofelleskap

Thranesgate bofellesskap for eldre og funksjonshemmede

Bofellesskapet består av 32 leiligheter.

Telefonnummer: 69 10 80 23/ 482 84 797
Besøksadresse: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
 E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder:
Gry Yvonne Lie Tlf: 415 30 219

 

Les også: Bofellesskap for eldre og personer med demenssykdommer

Om bofellesskap og servicebaser

Bofellesskap er et heldøgns omsorgstilbud hvor den enkeltes behov er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig på bakgrunn av kvalitet og ressursbruk å yte hjelpen i den enkeltes hjem.

Hver beboer har sin egen leilighet. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. I tilknytning til bofellesskapet er det etablert heldøgns hjemmebaserte tjenester som yter hjemmesykepleie, praktisk bistand og aktivisering basert på den enkelte beboers behov.

Kommunen har ulike bofellesskap basert på brukernes behov.

  • Bofellesskap for eldre
  • Bofellesskap for personer med demens
  • Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelser
  • Bofellesskap for personer med bistandsbehov

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.