Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Bofellesskap og servicebaser for personer med bistandsbehov

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bofellesskap og servicebaser for personer med bistandsbehov

12.01.2021

Bofellesskap er et heldøgns omsorgstilbud hvor den enkeltes behov er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig på bakgrunn av kvalitet og ressursbruk å yte hjelpen i den enkeltes hjem.

Søknad

Beskriv din situasjon og søk helse- og omsorgstjenester her.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Les også: Aktivitetstilbud for personer med bistandsbehov

Besøk

På grunn av koronapandemien er det besøksrestriksjoner. Les dette før besøket.

Servicebaser

Karl Johansgate servicebase 2. etg.

I Karl Johans gate servicebase 2 .etg. er det leiligheter for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemning.

Adresse: Karl johansgt. 1
Fasttelefon: 69 10 82 50 / 51
Vakttelefon: 982 56 348

Teamleder:
Liv Karin Myrvang, telefon: 913 33 512

Karl Johans gate servicebase 3. etg.

I Karl Johans gate servicebase 3. etg., er det leiligheter for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemning.

Tlf: 69 10 82 67

Teamleder 3. etg: Heidi Løken, tlf. 982 59 389
Besøksadresse: Karl Johansgt. 1, 1706 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Borgvold  servicebase

Borgvold servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning.

Vakttelefon: 982 16 316 /976 70 234

Besøksadresse: Kulåsgata 17  

Teamleder: Lene Monica Fiskerud 977 51 587

Fritznerbakken servicebase

Fritznerbakken servicebase for mennesker med utviklingshemning.

Vakttelefon: 404 33 110  

Adresse: Alfeimsgt. 3

Teamleder: Mona Halvorsen Zouaoui  Tlf: 477 72 051.

Hafslundsøy servicebase

Tlf. 69 12 59 22 
Mobilvakt: 488 91 651 

Hafslundsøy servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av syv leiligheter.

Teamleder : Kari Wevling, Telefonnummer: 992 33 371

Besøksadresse: Nylandsvei 35, 1734 Hafslundsøy 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg 

E-post:  postmottak@sarpsborg.com

Holtenga servicebase

Holtenga Servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av 5 leiligheter i to bygg.

Tlf : 479 79 913 / 488 66 677

Teamleder : Ketil Ravneng Tlf: 982 91 919

Besøksadresse: Holtenga 5G, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Kløvningsten servicebase

Kløvningsten servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemming består av 12 leiligheter.

Vakttlf. nr.: 489 50 153/ 489 50 169

Teamleder: Vegard Larsen Tlf: 984 88 485
Besøksadresse: Kløvningsten 20, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Stenerødheimen servicebase

Stenerødheimen servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av 13 leiligheter.

Tlf: 69 11 66 51 

Mobilvakt: 477 72 049 

Teamleder: Henrik Wichstrøm-Nielsen tlf. 913 30 630

Besøksadresse: Skjebergveien 23 A, 1738 Borgenhaugen

Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

 

TIBO servicebase

TIBO servicebase er for mennesker med psykisk utviklingshemming. Her er det fire plasser.

Adresse: Borghildsgate 12
Vakttelefon: 915 19 473

Teamleder for team Tibo og Holleby, Lene Jeanette Bredesen
Mob: 419 08 346

Lunstikka servicebase

Lunstikka Servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av 8 leiligheter i to bygg.

Mobilvakt: 488 90 353 

Besøksadresse: Lunstikka 2c, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post:  postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Linn-Therese Ljungberg 
Tlf: 482 80 221

Myrvoldveien servicebase

Myrvoldveien servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av 13 leiligheter.

Tlf: 477 69 118

Mobilvakt: 952 97 904

Besøksadresse: Myrvoldv. 31C, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Magnus Østli Tlf: 416 42 117

Kontorfaglig: Marina Hvidtsten
Telefonnummer: 952 97 904 

 

 

 

 

Madam Arnesens vei servicebase

Servicebasen er for mennesker med psykisk utviklingshemning og består av ni leiligheter.

Tlf: 489 56 775

Besøksadresse: Madam Arnesens vei 27, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Kenneth Helgeland Andersen   Tlf. 932 45 914

Hannestadfjellet 1 servicebase

Servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning og består av syv leiligheter.

Telefonnummer: 489 56 727

Besøksadresse: Hannestadfjellet 1, 1715 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Hege Eileen Nilsen Meum, tlf.   928 20 038

Hannestadfjellet 4 servicebase

Servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning  og består av fem leiligheter.

Tlf: 489 56 739 

Besøksadresse: Hannestadfjellet 4, 1715 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Malin Wichstrøm Johansen Tlf. 415 32 828

Værn servicebase

Værn bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming består av 12 leiligheter i et bygg med fire fløyer.

Tlf: 940 11 043

Besøksadresse: Rokkeveien 47,1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Kai Amundrød. Tlf: 982 44 582 

Bofelleskap

Thranesgate bofellesskap

Telefonnummer: 69 10 80 23/ 482 84 797
Besøksadresse: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
 E-post: postmottak@sarpsborg.com

Thranes gate bofellesskap har 32 leiligheter for pasienter fra 18 år og oppover med fysiske eller psykiske begrensninger. Thranes gate bofellesskap ligger sentralt  i Sarpsborg med nærhet til busstasjon.

Bofellesskapet har døgnbemanning. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør og assistenter.

Leilighetene er pasientenes eget hjem, og de betaler husleie og mottar tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Målet er at pasientene får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for den enkeltes egenverd og livsførsel. Pasientene skal oppleve trygghet, ha forutsigbarhet, få god omsorg og forsvarlig pleie.

Teamleder:
Gry Yvonne Lie Tlf: 415 30 219

 

Les også: Bofellesskap for eldre og personer med demenssykdommer

Avlastning

Prestekragen bo- og aktivitetstilbud

For barn og unge med funksjonshemninger.

Telefonnummer: 911 17 153

Besøksadresse: Råkilveien 34, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Else-Kristin Andersen, telefonnummer 414 06 004

Team Prestekragen bo- og aktivitetstilbud er en del av Virksomhet omsorgstjenester Valaskjold.

Holleby avlastning

Ligger på Holleby og tilbyr døgnavlastning til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Vakttelefon: 905 76 758

Adresse: Hollebyveien 248

Teamleder for team Tibo og Holleby, Lene Jeanette Bredesen
Mob: 419 08 346

Om bofellesskap og servicebaser

Bofellesskap er et heldøgns omsorgstilbud hvor den enkeltes behov er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig på bakgrunn av kvalitet og ressursbruk å yte hjelpen i den enkeltes hjem.

Hver beboer har sin egen leilighet. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. I tilknytning til bofellesskapet er det etablert heldøgns hjemmebaserte tjenester som yter hjemmesykepleie, praktisk bistand og aktivisering basert på den enkelte beboers behov.

Kommunen har ulike bofellesskap basert på brukernes behov.

  • Bofellesskap for eldre
  • Bofellesskap for personer med demens
  • Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelser
  • Bofellesskap for personer med bistandsbehov

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.