>Bofellesskap og servicebaser for personer med bistandsbehov

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bofellesskap og servicebaser for personer med bistandsbehov

Publisert: 04.01.2024

Bofellesskap er et heldøgns omsorgstilbud hvor den enkeltes behov er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig på bakgrunn av kvalitet og ressursbruk å yte hjelpen i den enkeltes hjem.

Søknad

Beskriv din situasjon og søk helse- og omsorgstjenester her.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Les også: Aktivitetstilbud for personer med bistandsbehov

Servicebaser i kommunen

Karl Johansgate servicebase 2. etg.

I Karl Johans gate servicebase 2 .etg. er det leiligheter for mennesker med ulike funksjonshemminger.

Adresse: Karl johansgt. 1
Vakttelefon: 982 56 348

Kst. avdelingsleder: Lene J. Bredesen

Telefonnr: 419 08 346

Karl Johans gate servicebase 3. etg.

I Karl Johans gate servicebase 3. etg., er det leiligheter for mennesker med ulike funksjonshemminger.

Vakttelefon: 982 03 420

Avdelingsleder 3. etg: Heidi Løken, tlf. 982 59 389
Besøksadresse: Karl Johansgt. 1, 1706 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Borgvold  servicebase

Borgvold servicebase for mennesker med nedsatt funksjonsevne og behov for praktisk og personlig bistand.

Vakttelefon: 982 16 316 /976 70 234

Besøksadresse: Kulåsgata 17  

Avdelingsleder: Lene Monica Fiskerud 977 51 587

Fritznerbakken servicebase

Fritznerbakken servicebase for mennesker med nedsatt funksjonsevne og behov for praktisk og personlig bistand.

Vakttelefon: 404 33 110  

Adresse: Alfeimsgt. 3

Avdelingsleder: Nora Hjelde Lervik Tlf: 477 72 051.

Hafslundsøy servicebase

Mobilvakt: 488 91 651 og 488 82 025 

Hafslundsøy servicebase for mennesker med utviklingshemming består av syv leiligheter.

Teamleder: Kari Wevling, Telefonnummer: 992 33 371

Besøksadresse: Nylandsveien 35, 1734 Hafslundsøy 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg 

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Holtenga servicebase

Holtenga Servicebase for mennesker med utviklingshemming består av 5 leiligheter i to bygg.

Tlf : 479 79 913 / 488 66 677

Teamleder: Ketil Ravneng Tlf: 982 91 919

Besøksadresse: Holtenga 5G, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Kløvningsten servicebase

Kløvningsten servicebase for mennesker med utviklingshemming består av 12 leiligheter.

Besøksadresse: Kløvningsten 20, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefonnummer: 489 50 153
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Camilla Therese Ryen, tlf. 995 01 219

Stenerødheimen servicebase

Stenerødheimen servicebase for mennesker med utviklingshemming består av 13 leiligheter.

Tlf: 69 11 66 51

Mobilvakt: 477 72 049

Teamleder: Mona Halvorsen Zouaoui tlf. 477 72 051

Besøksadresse: Skjebergveien 23 A, 1738 Borgenhaugen

Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

TIBO servicebase

TIBO servicebase er for mennesker med nedsatt funksjonsevne og behov for praktisk og personlig bistand.

Adresse: Borghildsgate 12
Vakttelefon: 915 19 473

Avdelingsleder: Camilla Svennevik mob. 416 04 141

Lunstikka servicebase

Lunstikka Servicebase for mennesker med utviklingshemming består av 8 leiligheter i to bygg.

Mobilvakt: 488 90 353 

Besøksadresse: Lunstikka 2c, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Dan Paul Kristiansen
Tlf: 982 86 569

Myrvoldveien servicebase

Myrvoldveien servicebase for mennesker med utviklingshemming består av 13 leiligheter.

Besøksadresse: Myrvoldv. 31C, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Tlf: 477 69 118
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder:
Linn-Therese Ljungberg
tlf. 482 80 221

Madam Arnesens vei servicebase

Servicebasen er for mennesker med utviklingshemming og består av ni leiligheter.

Tlf: 489 56 775

Besøksadresse: Madam Arnesens vei 27, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Kst. avdelingsleder: Malin Wichstrøm Johansen, tlf. 415 32 828

Hannestadfjellet 1 servicebase

Servicebase for mennesker med utviklingshemming og består av syv leiligheter.

Tlf. 489 56 727

Besøksadresse: Hannestadfjellet 1, 1715 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Avdelingsleder: Tonje Groth, tlf. 469 61 464

Hannestadfjellet 4 servicebase

Servicebase for mennesker med utviklingshemming og består av fem leiligheter.

Tlf. 489 56 739 

Besøksadresse: Hannestadfjellet 4, 1715 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Avdelingsleder: Malin Wichstrøm Johansen, tlf. 415 32 828

Værn servicebase

Værn bofellesskap for mennesker med utviklingshemming består av 12 leiligheter i et bygg med fire fløyer.

Tlf: 940 11 043

Besøksadresse: Rokkeveien 47,1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Konstituert teamleder: Linn Therese Wik, tlf: 936 02 785 

Baterød servicebase

Servicebasen er for mennesker med utviklingshemming og består av åtte leiligheter.

Besøksadresse: Vannverksveien 113, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Team 1: Tlf. 489 56 661  
Team 2: Tlf. 489 56 675

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Team 1:
Avdelingsleder 
Marius Aasen
Tlf. 469 22 366

Team 2:
Avdelingsleder 
Annicken Karlsøen Westlund 
Tlf: 481 81 413

Team 3:
Avdelingsleder 
Marie Ledang
Tlf. 924 24 462

Thranes gate bofellesskap

Thranesgate bofellesskap

Telefonnummer: 482 84 797
Besøksadresse: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
 E-post: postmottak@sarpsborg.com

Thranes gate bofellesskap har 32 leiligheter for pasienter fra 18 år og oppover med fysiske eller psykiske begrensninger. Thranes gate bofellesskap ligger sentralt  i Sarpsborg med nærhet til busstasjon.

Bofellesskapet har døgnbemanning. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør og assistenter.

Leilighetene er pasientenes eget hjem, og de betaler husleie og mottar tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Målet er at pasientene får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for den enkeltes egenverd og livsførsel. Pasientene skal oppleve trygghet, ha forutsigbarhet, få god omsorg og forsvarlig pleie.

Teamleder:
Gry Yvonne Lie Tlf: 415 30 219

 

Les også: Bofellesskap for eldre og personer med demenssykdommer

Avlastning

Prestekragen bo- og avlastningstilbud

For barn og unge med funksjonshemninger.

Telefonnummer: 911 17 153

Besøksadresse: Råkilveien 34, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Avdelingsleder: Else-Kristin Andersen, telefonnummer 414 06 004

Team Prestekragen bo- og avlastningstilbud er en del av virksomhet boveiledning sentrum.

Holleby avlastning

Avlastningen foregår på Holleby eller på Haugeveien, og tilbyr døgn og timeavlastning for barn med utviklingshemming og utfordrende atferd.

Vakttelefon: 905 76 758

Adresse: Hollebyveien 248

Avdelingsleder: Kent André Teigen
Mob: 951 34 231 

Mer om bofellesskap og servicebaser

Bofellesskap er et heldøgns omsorgstilbud hvor den enkeltes behov er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig på bakgrunn av kvalitet og ressursbruk å yte hjelpen i den enkeltes hjem.

Hver beboer har sin egen leilighet. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. I tilknytning til bofellesskapet er det etablert heldøgns hjemmebaserte tjenester som yter hjemmesykepleie, praktisk bistand og aktivisering basert på den enkelte beboers behov.

Kommunen har ulike bofellesskap basert på brukernes behov.

  • Bofellesskap for eldre
  • Bofellesskap for personer med demens
  • Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelser
  • Bofellesskap for personer med bistandsbehov

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til statsforvalteren.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til statsforvalteren.